HOME  |  Actueel in Ermelo  |  Schoonmaak op Zanderij

Schoonmaak op Zanderij (19-03-2019)

Dit item is verlopen op 22-03-2019.

Donderdag 21 maart wordt er schoongemaakt op de Zanderij door een speciaal bedrijf. Vervuiling boven de grond die mogelijk asbest bevat, wordt weggehaald.

De hekken die al langere tijd een deel van De Zanderij afzetten voor publiek, worden daarna  zo verzet dat het afgezette gebied een stuk kleiner wordt. Dit zal echter niet meteen gebeuren, het schoonmaakbedrijf evalueert eerst haar werkzaamheden. De hekken zijn destijds uit voorzorg geplaatst toen de vervuiling werd aangetroffen.
De schoonmaakactie start donderdag en loopt mogelijk uit naar vrijdag. We kunnen niet langer wachten, omdat binnenkort alle planten weer gaan groeien en het terrein dan moeilijker schoon te maken is.
De verplaatsing van de hekken zal – vanaf het fi etspad – gezien naar achteren zijn. Voor het gedeelte dat afgezet blijft komt een plan van aanpak. Zodra daar meer over bekend is maakt de gemeente dat bekend.

Direct omwonenden zijn inmiddels per brief op de hoogte gebracht.