HOME  |  Actueel in Ermelo  |  Samenwerking tussen Meerinzicht Domein Sociaal en Inclusief Intervens

Samenwerking tussen Meerinzicht Domein Sociaal en Inclusief Intervens (26-02-2019)

Dit item is verlopen op 09-04-2019.

Meerinzicht Domein Sociaal en Inclusief Intervens hebben vrijdag 22 februari een raamovereenkomst getekend en daarmee de samenwerking formeel bekrachtigd. Inclusief Intervens voert sinds juli 2018 verschillende taken uit voor inwoners met afstand tot de arbeidsmarkt uit Ermelo, Harderwijk en Zeewolde. Denk bijvoorbeeld aan jobcoaching, bemiddeling naar werk, realiseren van werkervaringsplekken, versterken van werknemersvaardigheden en sociale activering.

De afgelopen maanden is veel werk verzet en uitgevoerd. Zo krijgen  inwoners die hiervoor in aanmerking komen een ondersteuningsplan van hun klantmanager. In dit plan staan de doelen en de wensen van de klant. Ook worden afspraken gemaakt over inzet van maatwerktrajecten. Deze trajecten verzorgt Inclusief Intervens. Op deze manier kunnen we voor veel inwoners de afstand tot de arbeidsmarkt verkleinen.

Meerinzicht kijkt terug op een vruchtbare samenwerking met Inclusief Intervens en heeft dan ook met veel vertrouwen de samenwerking geformaliseerd met deze raamovereenkomst.