HOME  |  Actueel in Ermelo  |  Samen werken aan betere zorg en ondersteuning

Samen werken aan betere zorg en ondersteuning (18-07-2017)

Dit item is verlopen op 15-09-2017.

Per 1 januari heeft de gemeente Ermelo een veel bredere zorgtaak gekregen. De gemeente moet haar inwoners sneller helpen bij zorg- of ondersteuningsvraag. Deze zorg en ondersteuning moet zoveel mogelijk aansluiten bij de thuissituatie, mogelijkheden en sociaal netwerk.

Omdat de gemeente dat niet alleen kan, werkt ze nauw samen met diverse partijen in Ermelo. Dat zijn partijen op het gebied van zorg (Wmo), jeugd en werk (participatie). Dat wordt het lokaal ondersteuningsnetwerk Samen Ermelo genoemd. Partners zijn onder andere het Centrum voor Jeugd en Gezin, het Wmo-loket, de sociale dienst maar ook bijvoorbeeld politie, huisartsen en woningbouwcorporatie UWOON. Om passende zorg en ondersteuning te bieden is het belangrijk dat deze partijen elkaar goed weten te vinden. Om deze samenwerking ‘handen en voeten’ te geven hebben de medewerkers van de verschillende partijen van het lokaal ondersteuningsnetwerk een cultuurtraject doorlopen.

Wat merkt u hier als inwoner van?

De verschillende partijen zijn samen tot gedeelde waarden, normen en tot concrete gedragingen gekomen. Deze uitkomsten zijn maandag 3 juli gepresenteerd aan de managers van de diverse organisaties. Mooi aan dit traject is dat de uitkomsten breed gedeeld worden, omdat ze vanuit de medewerkers zelf tot stand zijn gekomen. Voorbeelden hiervan zijn bijvoorbeeld: ‘wij laten pas los als er een oplossing is’ en ‘we zeggen wat we doen en we doen wat we zeggen’.

Vanuit die samenwerking moet het voor een hulpverlener makkelijker worden om contact op te nemen met een andere hulpverlener. “De inwoners van Ermelo gaan het zeker merken dat de onderlinge samenwerking is verstevigd”, aldus wethouder Laurens Klappe. Bij een hulpvraag worden mensen niet meer zo snel van het kastje naar de muur gestuurd. Omdat de betreffende partijen beter weten van elkaar welke zorg zij kunnen bieden kunnen inwoners snel en goed geholpen worden.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem contact op met mevrouw K. (Karin) Wierenga, beleidsmedewerker ontwikkeling, gemeente Ermelo, (0341) 56 74 23.