HOME  |  Actueel in Ermelo  |  Restauratie van bruggen kasteel Staverden

Restauratie van bruggen kasteel Staverden (31-03-2020)

Dit item is verlopen op 13-05-2020.

De twee monumentale bruggen bij kasteel Staverden worden gerestaureerd. Dit maakt onderdeel uit van periodiek groot onderhoud. Dat is nodig omdat het metselwerk van de bruggen veel te lijden heeft van de vochtige bosomgeving.

Betere afvoer van afvalwater

Ook worden er enkele detailverbeteringen toegepast. Dit verandert niets aan het uiterlijk van beide bruggen, maar zorgt ervoor dat het afvalwater van de weg beter afgevoerd kan worden. Tijdens de restauratiewerkzaamheden wordt rondom de bruggen een steiger geplaatst. Deze moet het afval van de werkzaamheden opvangen. Zo blijven de twee watergangen van de onderliggende Staverdensbeek schoon.

Mogelijke overlast

De uitvoering van de werkzaamheden staat gepland voor 7 april. Dit kan wat overlast voor het verkeer geven. Voor de veiligheid bij de werkzaamheden wordt, als het nodig is, één weghelft afgezet. De werkzaamheden zijn naar verwachting half mei klaar.