HOME  |  Actueel in Ermelo  |  Renovatie speeltuintjes: denk je mee?

Renovatie speeltuintjes: denk je mee? (06-11-2018)

Dit item is verlopen op 19-12-2018.

Van half maart tot eind mei knappen we verschillende speeltuintjes op. In de meeste gevallen vervangen we verouderde speeltoestellen. Graag betrekken wij direct omwonenden bij de keuze van de nieuwe speelelementen.

Locaties

Het gaat om de speeltuintjes op de volgende locaties:

  • De Lange Haeg
  • Zwaluwstraat
  • Smutslaan
  • Retiefstraat
  • Nelson Mandelahof
  • Veluws Hof

Meedenken

Er is budget voor een speelelement zoals dat al in de speeltuin aanwezig was. Het aanschafbedrag van het bestaande speeltoestel bepaalt daarmee het budget voor een nieuw speelelement. Omwonenden ontvangen binnenkort een brief met de vraag om mee te denken over de keuze. De ideeën moeten passen binnen het budget.

Samen doen

Met de aanpak van de speeltuintjes, verbeteren we de wijk. Je kunt ook zelf bijdragen aan een prettiger omgeving. Denk bijvoorbeeld aan het samen schoonhouden van de speeltuinen in de wijk, en het onderhouden van openbaar groen. Heb je goede ideeën voor het samen onderhouden? Geef dit dan door aan het Leefbaarheidsteam via info@leefbaarheidsteamermelo.nl.

Heb je andere vragen of opmerkingen over speellocaties en openbaar groen? Neem dan contact met ons op via gemeente@ermelo.nl of (0341) 56 73 21. Klachten over de locaties, kun je melden op www.ermelo.nl/meldpunt.