HOME  |  Actueel in Ermelo  |  Publicatie van principeverzoeken en vooroverleggen

Publicatie van principeverzoeken en vooroverleggen (17-07-2018)

Dit item is verlopen op 31-08-2018.

Vanaf 1 augustus worden alle principeverzoeken en vooroverleggen voor omgevingsvergunningen gepubliceerd. Hierdoor krijg je als mogelijke belanghebbenden eerder de gelegenheid om kennis te nemen van ontwikkelingen in je directe woonomgeving. Ook is het eerder mogelijk om met de initiatiefnemers van gedachten te wisselen over hun plannen.

Zo hopen wij als gemeente een bijdrage te leveren aan het opstarten van een gesprek tussen de initiatiefnemers en mogelijke belanghebbenden. Iedereen kan een afspraak maken om de stukken in te zien via www.ermelo.nl/afspraak. Dat kan ook op donderdagavond.