HOME  |  Actueel in Ermelo  |  Paviljoen zoekt ondernemer!

Paviljoen zoekt ondernemer! (10-08-2016)

Dit item is verlopen op 31-08-2016.

Midden in het centrum van Ermelo is ruimte gereserveerd voor de ontwikkeling van een nieuw paviljoen en de invulling ligt nog open….! 

De gemeente Ermelo is bezig met de uitvoering van het Centrum Programma en investeert daarmee fors in de kwalitatieve verbetering van het centrum en het kernwinkelgebied. Onderdeel van dit programma is de herinrichting van het openbaar gebied rondom het marktplein en de realisatie van een nieuw Paviljoen. De gemeente Ermelo wil graag een passende functie vinden die levendigheid met zich meebrengt. Via deze weg wil Ermelo marktpartijen nader informeren over de aanstaande ondernemersselectie voor het Paviljoen.

Ligging en functie Paviljoen

Het nieuwe Paviljoen wordt gerealiseerd op de overgang tussen het parkeerplein en het Raadhuisplein en heeft een grondoppervlakte van circa 200 m2. Door de centrale ligging in het centrum biedt het Paviljoen volop kansen voor de ontwikkeling van een nieuwe, levendige functie. De exacte invulling die het Paviljoen krijgt ligt nog open. Er kunnen recreatieve, restauratieve, culturele of educatieve activiteiten ontplooid worden; of een combinatie daarvan. Kansen en mogelijkheden genoeg op deze centrale locatie! De gemeente Ermelo heeft de wens, dat het Paviljoen gaat bijdragen aan een levendig centrum en als verbindingsschakel gaat fungeren tussen het Raadhuisplein en het centrum. Daarbij moet het Paviljoen een herkenningspunt worden voor bewoners, bezoekers en ondernemers van het centrum van Ermelo.

plattegrond plaats paviljoen

Ondernemersselectie

Om de juiste ondernemer en functie te vinden voor het Paviljoen organiseert de gemeente een selectieprocedure. Deze ondernemersselectie betreft een openbare procedure waarmee de gemeente particulieren, ondernemers, beleggers, exploitanten, bouwers en ontwikkelaars wil uitnodigen zich kenbaar te maken als geïnteresseerde ondernemer voor het Paviljoen. 

De selectieprocedure voor het Paviljoen is erop gericht om een ondernemer te selecteren die het beste de ambities van de gemeente Ermelo kan realiseren. De eerste ronde van de procedure heeft als doel zoveel mogelijk creatieve en inspirerende initiatieven te ontvangen. In de tweede fase krijgen drie gegadigden met het beste initiatief de gelegenheid om dit verder uit te werken tot een businessplan. Uit de ingediende businessplannen kiest de gemeente uiteindelijk het initiatief, dat het best past bij de doelstellingen en selectiecriteria die zijn vastgelegd. 

Deze ondernemersselectie heeft een openbaar karakter. Deelname aan de ondernemersselectie is geheel vrijblijvend en geeft partijen geen recht of positie ten aanzien van het vervolgproces. In september worden de officiële stukken van de ondernemersselectie gepubliceerd.

Heeft u interesse? Neem dan contact op met Lies Willemsen via l.willemsen@ermelo.nl