HOME  |  Actueel in Ermelo  |  ‘Pas op de plaats’ bij zoektocht naar ondernemer voor Paviljoen

‘Pas op de plaats’ bij zoektocht naar ondernemer voor Paviljoen (10-10-2016)

Dit item is verlopen op 30-11-2016.

Een onderdeel van het vernieuwde centrum van Ermelo is de ontwikkeling en invulling van een nieuw Paviljoen aan de Markt. Tegelijkertijd is de gemeente ook bezig zich te oriënteren op de ontwikkeling van een Huis voor Bestuur en Cultuur, grenzend aan het Raadhuisplein. Het college van burgemeester en wethouders wil graag dat zo’n Paviljoen en een Huis van Bestuur en Cultuur op deze centrale locatie in het centrum elkaar versterken. Het college heeft daarom besloten nog niet te starten met de procedure om een ondernemer voor het Paviljoen te selecteren.

‘Pas op de plaats’

De wens van de gemeente is dat het nieuwe Paviljoen gaat bijdragen aan een levendig centrum en als verbindingsschakel fungeert tussen het Raadhuisplein en het centrum. Naast deze nieuwe kans oriënteert de gemeente zich ook op de ontwikkeling van een Huis van Bestuur en Cultuur.  Onderdeel hiervan is het kijken naar welke functies in een dergelijke voorziening thuis horen.
Het college vindt het belangrijk, dat het Paviljoen en een Huis van Bestuur en Cultuur in het centrum van Ermelo elkaar versterken. Dat vraagt een periode van nader onderzoek. Het college heeft daarom besloten een ‘pas op de plaats’ in te lassen bij de ontwikkeling van het Paviljoen.

Ontwerpbestemmingsplan

De procedure rond het ontwerpbestemmingsplan Burg. Langmanstraat e.o. wordt verder voortgezet. Het plan ligt tot en met 26 oktober 2016 ter inzage. Het bestemmingsplan heeft betrekking op de herontwikkeling van het marktgebied rond de Burgemeester Langmanstraat en de Chevallierlaan. De supermarkten in het gebied hebben behoefte aan uitbreiding en herstructurering van de winkel lay-out. Ook is het wenselijk dit deel van het centrumgebied te versterken om zo een beter evenwicht in het totale centrum te genereren en de entree te versterken. Het plangebied wordt globaal begrensd door de Stationsstraat, het Raadhuisplein, de Rietlaan en de bomenzone ten noorden van de Chevallierlaan. Onderdeel van dit plan is ook het Paviljoen met als bestemmingen: horeca met ondersteunende detailhandel. Daarnaast is een bevoegdheid opgenomen, die het college de mogelijkheid biedt de bestemming te wijzigen in ‘maatschappelijke doeleinden’.