HOME  |  Actueel in Ermelo  |  Ouders en belanghebbenden praten mee over jeugdhulp Noord-Veluwe

Ouders en belanghebbenden praten mee over jeugdhulp Noord-Veluwe (24-04-2017)

Dit item is verlopen op 24-05-2017.

Eind maart hebben ouders, scholen en instellingen in de regio Noord-Veluwe tijdens twee inspraakavonden hun ervaringen met jeugdhulp gedeeld. Gevraagd werd naar hun mening en visie op hoe jeugdhulp er uit zou moeten zien.

Deze avonden werden georganiseerd door de gemeenten Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Oldebroek en Putten.

De belangrijkste uitkomsten van deze inspraakavonden zijn:

De informatie over de beschikbare jeugdhulp moet helder en toegankelijk zijn voor zowel ouder als jongere.

De jongere staat centraal in een zorgtraject. Niet alleen professionele hulp, maar ook ouders en het sociale netwerk hebben een belangrijke rol in de hulpverlening. Het is daarom belangrijk om het netwerk van het kind of jongere te betrekken.

Samenwerking tussen verschillende organisaties is belangrijk. Zeker als de jongere 18 jaar wordt is de overgang van jeugdhulp naar volwassenenzorg vaak groot. Van scholen tot specialistische zorg: iedereen werkt in het belang van de jeugdige. Afspraken tussen deze partijen zijn noodzakelijk zodat men elkaar weet te vinden en de jongeren dichtbij geholpen kunnen worden.

In 2018 worden er nieuwe contracten gesloten met aanbieders van jeugdhulp. De samenwerkende gemeenten maken nu een visie op hoe deze jeugdhulp eruit moet zien. Inzichten van ouders en belanghebbenden zijn daarvoor essentieel. De informatie uit deze avonden nemen de samenwerkende gemeenten mee in de verdere vormgeving van het inkooptraject jeugdhulp.