HOME  |  Actueel in Ermelo  |  Oude Telgterweg blijft 30 km/uur-weg

Oude Telgterweg blijft 30 km/uur-weg (18-03-2020)

Dit item is verlopen op 29-04-2020.

De Oude Telgterweg wordt geen 50 km/uur-weg. Dit is door de stikstofcrisis niet mogelijk. De weg blijft dus een 30 km/uur-weg. Wel onderzoeken we de vraag of de bestaande fietsvoorzieningen toereikend zijn.

De belangrijkste redenen voor het besluit zijn:

  • De onderzochte varianten liggen dicht bij Natura 2000 gebied.
  • Verhoging naar 50 km/uur betekent meer CO2-uitstoot.
  • Het kappen van groen is nodig.
  • Lokaal is geen of zeer weinig ruimte om voor het groen compenserende maatregelen te nemen.
  • De onduidelijkheid over te verwachten planning en kosten.

Bouw nieuw sportcentrum

Bij het nemen van het besluit keken we ook naar de gevolgen voor het nieuwe sportcentrum. De ontwikkelingen in beiden projecten stemmen wij steeds op elkaar af. Het besluit zit het nieuwe sportcentrum niet in de weg. Het ontwerp van het sportcentrum geeft juist mogelijkheden om stikstof neutraal te bouwen.