HOME  |  Actueel in Ermelo  |  Opvang amv'ers in De Hooge Riet verlengd

Opvang amv'ers in De Hooge Riet verlengd (17-10-2016)

Dit item is verlopen op 30-11-2016.

De gemeente Ermelo heeft, naar aanleiding van een verzoek van het COA, besloten de opvang van alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv’ers) in de Hooge Riet te verlengen met vijf maanden tot 1 april 2017. 

Aanvankelijk liep de bestuursovereenkomst voor de opvang van deze jongeren tot 1 november 2016. Echter bij ondertekening van de overeenkomst was de mogelijkheid van verlenging reeds opgenomen, waar nu gebruik van wordt gemaakt.

De afgelopen maanden zijn rustig verlopen. Er verblijven ongeveer 50 jongeren in de opvang en er zijn weinig meldingen van overlast geweest. De jongeren hebben allen geen status, maar worden overgeplaatst naar kleinschalige opvang  zodra zij die status ontvangen. Dit is doorgaans binnen drie maanden, waardoor het verloop groot is.

De Ermelose samenleving weet de amv’ers goed te vinden. In overleg met het COA zijn er zijn enkele initiatieven geweest waarbij de inwoners van Ermelo actief hebben ingespeeld op hulpvragen vanuit het COA.