HOME  |  Actueel in Ermelo  |  Opschonen gemeentelijke bermen

Opschonen gemeentelijke bermen (21-03-2016)

Dit item is verlopen op 30-04-2016.
bermen

De gemeente Ermelo is verantwoordelijk voor het onderhoud van het openbaar groen. Hieronder valt ook het onderhoud van de bermen. In sommige bermen staan particuliere/eigen spullen van bewoners, zoals (grote) zwerfkeien, paaltjes of struiken. In 2013 is de gemeente Ermelo gestart met het opschonen van de bermen in Ermelo Noord. Nu is het de beurt aan Ermelo zuidoost, Leuvenum, Staverden, Speuld, Drie, Houtdorp en De Beek en het gebied wat hier tussenin ligt.

Door het opschonen van de bermen voorkomt de gemeente dat:

  • het maaien van de bermen lastig wordt door de obstakels in de bermen;
  • er discussies ontstaan over zogeheten verkrijgende verjaring (van wie is de grond nu eigenlijk?);
  • de gemeente aansprakelijk gesteld wordt als er schade wordt toegebracht als gevolg van de eigendommen (iemand rijdt bijvoorbeeld tegen een obstakel aan en stelt de gemeente aansprakelijk voor opgelopen schade).

Om al deze situaties te voorkomen worden, per gebied, de bermen vrijgemaakt van de obstakels die niet door de gemeente geplaatst zijn. Alle bewoners die in bovengenoemd gebied wonen ontvangen een brief van de gemeente Ermelo met daarin het verzoek om hun particuliere eigendommen uit de bermen weg te halen.