HOME  |  Actueel in Ermelo  |  Oprichting Stichting Leergeld

Oprichting Stichting Leergeld (19-10-2018)

Dit item is verlopen op 30-11-2018.

De gemeenten Ermelo, Harderwijk, Zeewolde en Putten hebben de handen ineengeslagen om samen één stichting Leergeld op te richten. Stichting Leergeld biedt kansen aan kinderen van 4 tot 18 jaar die leven in een gezin met minimale financiële middelen. Afgelopen dinsdag, 16 oktober, werd door de gemeenten een informatiebijeenkomst georganiseerd over stichting Leergeld. De bijeenkomst werd met veel enthousiasme geopend door wethouder Hans de Haan uit Ermelo. 

Kansen voor elk kind

Lang niet alle kinderen krijgen gelijke kansen. Sommige ouders kunnen het lidmaatschap van (sport)verenigingen of een schoolreisje niet betalen door hun financiële situatie. Stichting Leergeld helpt deze kinderen. Bijvoorbeeld door het vergoeden van het schoolreisje of door voetbalschoenen te kopen. Op deze manier zorgt Leergeld ervoor dat alle kinderen kunnen meedoen! Stichting Leergeld moet een aanvulling zijn op de bestaande regelingen, zoals bijvoorbeeld het kindpakket dat de gemeente Ermelo kent.

Interesse voor de stichting?

De oprichting van een stichting Leergeld in de vier gemeenten werd enthousiast ontvangen. Bij de bijeenkomst waren veel maatschappelijke partners zoals scholen, kerken, hulpverleners, vrijwilligers en maatschappelijk werkers aanwezig. Zij zetten zich al in voor kinderen die leven in armoede. Ermelo, Harderwijk, Zeewolde en Putten gaan de komende maanden hard aan de slag om Leergeld op te richten. Er zijn nog bestuursleden en vrijwilligers nodig die zich voor Leergeld willen inzetten. Heb je hier interesse in of wil je meer informatie? Stuur dan een mail naar Lotte Heijs via l.heijs@nautus.nl.