HOME  |  Actueel in Ermelo  |  Omgevingsvergunning De Enk verleend

Omgevingsvergunning De Enk verleend (07-07-2020)

Dit item is verlopen op 07-08-2020.

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 30 juni besloten een omgevingsvergunning voor gevelrenovatie van winkelcentrum De Enk te verlenen. De gevelrenovatie is fase 1 om het winkelcentrum De Enk op te knappen. Ook heeft het college besloten om de goede voorbereiding van fase 2 met de projectontwikkelaar op te starten. Daarmee start een proces om te komen tot een compleet opgeknapte Enk. En krijgen we een mooie woon-, werk- en winkelomgeving.

Modernisering van De Enk

De Enk wordt in fasen opgeknapt. Fase 1 bestaat uit gevelrenovatie. De luifels verdwijnen en de voorkant van gebouwen komen er moderner uit te zien. Ook de winkelruimten worden hierdoor wat groter.
Door het verlenen van de omgevingsvergunning start het werk. Fase 2 is nog in voorbereiding en is ingrijpender. Daarvoor moet een bestemmingsplanprocedure worden doorlopen. Het gaat hier om meer ruimtelijke aanpassingen, woningbouw en verandering van twee gebouwen op de hoek.