HOME  |  Actueel in Ermelo  |  Nog twee herinrichtingsvarianten over voor Oude Telgterweg (westelijk deel)

Nog twee herinrichtingsvarianten over voor Oude Telgterweg (westelijk deel) (01-05-2017)

Dit item is verlopen op 01-06-2017.

Het college heeft dinsdag 18 april ingestemd met het collegevoorstel ‘Herinrichtingsvarianten Oude Telgterweg’. Hiermee neemt zij het advies van de projectgroep over om alleen de varianten 1 en 2 uit de variantenstudie verder uit te werken.

De gemeente Ermelo is vorig jaar een variantenstudie gestart naar een aanpassing van de Oude Telgterweg in het kader van de aanleg van de Westflank. Uit die studie kwamen 4 herinrichtingsvarianten die begin 2017 aan de inwoners van Ermelo zijn gepresenteerd. Na verdere uitwerking blijken de varianten 3 en 4 wettelijk niet mogelijk omdat de grenswaarden van stikstofdepositie worden overschreden.

Hoe gaan we nu verder?

Met het besluit van het college gaat de projectgroep de varianten 1 en 2 verder onderzoeken. Bij variant 1 wordt de bestaande weg opgewaardeerd naar 50 km/u en wordt er gekeken naar een sub-variant met gescheiden rijbanen, waarmee de gasleiding direct naast de huidige weg wordt ontzien. Variant twee voorziet in een nieuwe 50 km/u weg ten zuiden van de huidige ligging. De oude weg blijft een 30 km/u woonstraat. Op basis van de onderzoekresultaten zal de projectgroep het bestuur één voorkeursvariant voordragen. De klankbordgroep van belanghebbenden uit de omgeving wordt weer in dit proces betrokken.

Van 30 naar 50 km

In het Gemeentelijk Verkeer- en Vervoersplan (GVVP) is onder meer door de gemeenteraad bepaald dat een aantal wegen, waaronder de Oude Telgterweg (het deel tussen de spoorovergang en de Volenbeekweg) van 30 naar 50 km per uur gaan. Het vrachtverkeer gaat nu veelal via de Hamburgweg (N303), Harderwijkerweg en Oude Telgterweg richting Kerkdennen en vice versa. Door dit deel van de Oude Telgterweg aan te passen naar een 50 km-weg, verbetert de doorstroming.