HOME  |  Actueel in Ermelo  |  Nieuwjaarstoespraak 2020

Nieuwjaarstoespraak 2020 (09-01-2020)

Dit item is verlopen op 29-02-2020.

Burgemeester André Baars hield bij de nieuwjaarsreceptie zijn nieuwjaarstoespraak. 

Het jaar 2020 is begonnen en het jaar 2019 ligt alweer achter ons. Het jaar is in Ermelo rustig begonnen. Ondanks de landelijke vuurwerkdiscussie kunnen we stellen dat het in Ermelo relatief rustig verlopen is. Echter ook in onze gemeente wordt er met niet-legaal vuurwerk geknald wat vernielingen van openbare voorzieningen met zich meebrengt en veel geluidsoverlast voor mens en dier.  Jammer dat de gebruikers zich niet bewust zijn van de gevolgen en zij mede de veroorzakers zijn van de nationale discussie rondom vuurwerk. Als een van de 355 burgemeesters in ons land was ik aanvankelijk geen voorstander van het verbieden van vuurwerk. Echter gezien de toename van de vernielingen in Nederland en de overlast en geweldsincidenten naar hulpverleners kantelt ook bij mij het standpunt naar een nationaal verbod op consumentenvuurwerk. Echter het zal dan wel een nationaal verbod moeten zijn niet alleen voor het gebruik ervan maar ook voor de verkoop. Nogmaals gelukkig viel de vuurwerkoverlast in onze gemeente mee.

Ik blik ook graag even kort met u terug op 2019. In de gemeente Ermelo is er veel gebeurd.  Het college van B en W en de gemeenteraad hebben alweer bijna de helft van de collegeperiode erop zitten.  De gemeenteraad is in september begonnen met een nieuwe manier van vergaderen. Het is nog wennen maar de eerste resultaten zijn zeker bemoedigend en komen, naar mijn mening, de besluitvorming ten goede.
Het college van B en W is het afgelopen jaar ook gestart met het bezoeken van wijken. Samen met de wijk- en buurtverenigingen worden deze bijeenkomsten voorbereid. De gesprekken op deze avonden leveren goede informatie op en dragen bij aan snellere oplossingen voor zaken die spelen in de buurt of de wijk. De gemeenteraad heeft dit jaar naast de normale werkzaamheden een kerntakendiscussie gevoerd. Hierbij hebben ze aangegeven wat de gemeenteraad belangrijk vindt voor onze gemeente en waar wel of geen accenten gelegd moeten worden. Ook is de raad verder gegaan met het bevragen van inwoners over onderwerpen waar nieuw beleid voor gemaakt gaat worden. De nadere invulling van onze groenvisie is op deze manier dit jaar tot stand gekomen en de input voor de woonvisie is verwerkt. Inmiddels zijn  de eerste voorbereidingen voor de bevraging over de mobiliteitsvisie in voorbereiding. Fijn is het dat er door veel Ermeloërs hier actief aan meegedaan wordt.

Waar ik ook van onder de indruk ben geweest is de inzet van de vele vrijwilligers het afgelopen jaar. Zij hebben er met elkaar voor gezorgd dat veel maatschappelijke organisaties hun werk hebben kunnen doen. Bijzonder was dit jaar de inzet van ondernemers en vrijwilligers bij de schaatsbaan. Mooi om te zien hoe met elkaar een maand lang veel inwoners hebben kunnen genieten van het schaatsen en de curling.

Dames en heren, in 2020 vieren we ons 75 jaar bevrijdingsfeest. Hier zijn al veel vrijwilligers volop mee bezig.  Het programmaboekje kunt u straks meenemen. 75 jaar vrijheid is zeker de moeite waard om bij stil te staan en te vieren. Want in vrijheid leven vraagt onderhoud en bewustwording van die vrijheid. Regelmatig kunnen we ervaren hoe ergens anders op deze wereld de vrijheid om te zeggen wat je wilt, om te zijn wie je bent, om te leven zoals je wilt beperkt wordt of zelfs onmogelijk gemaakt wordt. Zorgelijk blijft dan ook de grote vluchtelingenstroom en de ontwikkelingen in het Midden Oosten.

Maar dichter bij huis hebben we het afgelopen jaar ook enkele vervelende incidenten gehad. Zo kwam een inwoonster van onze gemeente om het leven na huiselijk geweld. Dit had grote impact op familie, buurt en bekenden. Maar ook hadden we een schietpartij in onze gemeente in een pand waar men vermoedelijk harddrugs maakte. In 2019 hebben we dan ook 4 panden gedurende enkele maanden gesloten i.v.m. kweken of verkopen of maken  van drugs. Een ontwikkeling waar we ook samen met de politie  in 2020 alles aan zullen doen om deze een halt toe te roepen.

 We hebben in 2019 ook een nieuwe dorpsdichter gekregen. We hebben afscheid genomen van onze eerste dorpsdichter mevrouw Fiet van Beek. We hebben  mevrouw Sarah Scholts als tweede dorpsdichter van ons Ermelo mogen begroeten.

Wie haar nog niet kent of gehoord heeft krijgt nu de gelegenheid. Sarah Scholts  draagt nu haar gedicht ter gelegenheid van het nieuwe jaar voor.


Gedicht dorpsdichter

De beste
Goede voornemens
traditiegetrouw
je neemt ze je voor
en ploetert maar door
naar de beste versie van jou.

Maar dit fenomeen
lijkt iets vals te beloven
omdat voor wie je kent
je de beste al bent
je hoeft het alleen nog maar zelf te geloven.

Probeer het eens, die lat minder hoog
en ontdek waar het bonnefooi-er kan
omring je met wie het ook doet
en ga het een ander wensen
‘Gelukkig nieuwjaar en de beste mensen’
Ermelo wordt er nog mooier van.

Sarah Scholts


Dames en heren,
Dan heb ik nog één belangrijk puntje van aandacht en dat is natuurlijk onze foto-expositie en wedstrijd. Zoals u heeft kunnen zien hebben we prachtige inzendingen gehad van foto’s uit Ermelo. Wat eruit springt is onze mooie natuur. Tot kwart voor 10 kunt u nog uw stem uitbrengen op de foto’s en rond 10 uur zal ik de winnaar bekendmaken.
Ik rond af.  2020 wordt voor het gemeentebestuur een druk jaar. Er komen veel plannen aan en we staan nog voor een grote uitdaging om de structurele financiën van onze gemeente op orde te brengen.
We blijven uitdagingen houden om voor alle inwoners en alle bedrijven en instellingen Ermelo nog mooier te maken. Dat kunnen we niet alleen als gemeente, daar hebben wij u ook voor nodig. Ik roep u dan ook van harte op om ook in 2020  mee te doen Ermelo nog beter te maken.
Ik wens u allen een gezond,  voorspoedig en gezegend 2020 toe en hef hiervoor graag het glas.