HOME  |  Actueel in Ermelo  |  Nieuwjaarstoespraak 2018

Nieuwjaarstoespraak 2018 (11-01-2018)

Dit item is verlopen op 28-02-2018.

Tijdens de nieuwjaarsreceptie heeft burgemeester André Baars zijn nieuwjaarstoespraak gehouden. 

Dames en Heren,

2017 ligt achter ons en het jaar 2018 is alweer met de 3e dag bezig. De jaarwisseling in Ermelo is rustig verlopen. Fijn dat we op deze manier met elkaar het oude jaar achter ons laten en het nieuwe jaar inluiden. 2018 wordt voor de meeste gemeenten een bijzonder jaar.  21 maart a.s. zijn er namelijk gemeenteraadsverkiezingen en kunt u als inwoner , door uw stem uit te brengen, bepalen wie u vertegenwoordigd in het hoogste orgaan van de gemeente. Vanaf deze plaats wens ik alle kandidaat raadsleden succes met hun verkiezingscampagne.

De gemeente Ermelo blijft een dynamische gemeente. We hebben het afgelopen jaar veel gerealiseerd. De gemeenteraad heeft heel veel besluiten genomen. Woningbouwplannen voor enkele honderden woningen zijn door de raad vastgesteld in het afgelopen jaar. Hiervan zullen in de komende jaren de resultaten zichtbaar worden, zowel in het aanbod huur- als koopwoningen in alle prijsklassen.

Maar ook in de infrastructuur van Ermelo is het nodige gaande. Zo denk ik aan de randweg in West waarvan de eerste resultaten zichtbaar zijn of het kruispunt Hamburgerweg  dat is aangepakt.  Ook zijn we trots op de eerste paardenrotonde van Nederland die we samen met de KNHS en de provincie hebben gerealiseerd op de N302.

Op sociaal terrein is er ook het nodige gebeurd. Niet direct zichtbaar maar wel merkbaar in de komende jaren voor hen die er gebruik van maken. Zo is de sociale dienst Veluwerand opgegaan in de organisatie Meerinzicht en kunnen de inwoners voor alle diensten weer in Ermelo terecht. Deze dienst groeit uit naar een loket voor alle terreinen van zorg. Zowel Werk en inkomen als gezondheid,  jeugd- en ouderenzorg.

De gemeenteraad heeft in het afgelopen jaar ook de plannen voor de nieuwbouw van  het zwembad en de sporthal goedgekeurd. De voorbereiding voor de bouw is in volle gang en we verwachten dat begin 2019 de daadwerkelijk bouw gaat starten. Uiteraard staat het thema duurzaamheid hoog op de agenda bij deze nieuwbouw, evenals bij andere projecten binnen onze gemeente. De gemeente Ermelo wil in 2035 een klimaatneutrale gemeente zijn, waar we nu al veel inspanningen voor doen. Niet alleen bouwen en verbouwen we duurzaam, ook proberen we inwoners en bedrijven te stimuleren om duurzaam te leven, te ondernemen en te recreëren.

Op de valreep van het nieuwe jaar konden we ook melden dat er een glasvezelnetwerk kan worden aangelegd in ons buitengebied. Een ontwikkeling die voor onze recreatieondernemers bijvoorbeeld erg belangrijk is. Een snelle, veilige en betrouwbare internetverbinding is immers cruciaal tegenwoordig.

De economische voorspellingen voor 2018 zijn gunstig en ik hoop dat iedereen in Ermelo deze welvaart zal gaan ervaren, zowel  bedrijven  als inwoners. Zoals u weet wil ik deze toespraak kort houden. Echter het past mij om bij deze receptie twee mensen bij naam te noemen. Deze twee vrijwilligers hebben samen met onze Sjef Oerlemans van wie we eind vorig jaar afscheid hebben genomen als medewerker van de gemeente vele jaren deze receptie georganiseerd. De heer Dick Kranen en Jan Rijnderink zou ik heel graag even naar voren willen roepen om hen een kleine blijk van waardering te overhandigen. Ik hoop van harte dat hun inzet voor deze receptie om samen Ermelo te presenteren in de vele facetten de komende jaren voortgezet kan worden.

Ik sluit af met de wens dat 2018 een succesvol jaar mag worden. Dat u allen gezond mag blijven en plezier houd in dat gene wat u doet. En met Gods zegen moet dit zeker lukken.

Dank u wel.