HOME  |  Actueel in Ermelo  |  Nieuwjaarstoespraak 2017

Nieuwjaarstoespraak 2017 (09-01-2017)

Dit item is verlopen op 28-02-2017.

Tijdens de nieuwjaarsreceptie heeft burgemeester André Baars zijn nieuwjaarstoespraak gehouden. 

Dames en heren

Het jaar 2017 is alweer 4 dagen oud. De jaarwisseling in Ermelo is in een feestelijke stemming verlopen.

We kijken terug op een jaar waarin veel is gebeurd en veel tot stand is gekomen. Graag sta ik samen met u even stil bij een paar, min of meer willekeurige momenten.

Vorig jaar was de opvang van vluchtelingen een zorgelijke onderwerp in heel Nederland. Ermelo heeft in 2016 een bescheiden bijdrage kunnen leveren door Alleenstaande Minderjarige Vluchtelingen een veilig onderkomen te bieden. We zijn inmiddels ruim een half jaar verder en kunnen gelukkig constateren dat de opvang in De Hooge Riet, mede dankzij zorgvuldige begeleiding,  goed verloopt. Op dit moment verblijven hier ca. 80  jonge vluchtelingen.

De zorg rondom de vluchtelingenstroom is er nog steeds, maar we zien ook het aantal vluchtelingen dat naar Nederland komt inmiddels afnemen. Het zou mooi zijn als in 2017 de vluchtelingenstroom tot nul zou terug lopen.  Maar ik ben bang dat dat  een utopie zal blijken.

Ik maak een sprongetje van de zorg voor een veilig onderkomen van vluchtelingen naar onze eigen directe veilige woon- en leefomgeving.
Ermelo staat in de Veiligheidsregio Noord Oost Gelderland voor een aantal delicten te hoog op de lijst.  Dit is deels te verklaren door  onze  zorginstellingen maar helaas ook aan het feit dat criminelen Ermelo ook een aantrekkelijke  gemeente vinden Dit baart mij, als burgemeester en als portefeuillehouder van openbare orde en veiligheid,  zorgen.

Het politieteam spant zich in om het aantal woninginbraken en andere vormen van criminaliteit terug te dringen. Hierbij is uw hulp beslist noodzakelijk. De buurtapp groepen, die in 2016 zijn begonnen, helpen daar zeker aan mee. Ik roep u op om hieraan zo veel mogelijk mee te doen.
Helaas zien we dat dit de inbrekers nog niet genoeg afschrikt.
Alert blijven en met elkaar verdachte situaties melden bij de politie blijft nodig, ook in 2017.

In Nederland is er steeds meer aandacht voor mensen met psychische problemen die afwijkend gedrag vertonen. Ook in Ermelo zien we een toename van  meldingen over verwarde personen.  Ondanks dat we in Ermelo op het gebied van geestelijke gezondheidzorg wel wat gewend zijn, merken we dat voor de omgeving van deze inwoners, een te groot offer gevraagd wordt.  Samen met de zorginstellingen, wijkteams en politie proberen we hulp te bieden en oplossingen te vinden voor deze kwetsbare groep mensen.

Genoeg over strafbare feiten, overlast en hinderlijk gedrag. Ook positieve aspecten zoals leefbaarheid, tolerantie, wederzijdse acceptatie en harmonie spelen een belangrijke rol in onze samenleving.

Tolerantie is een groot goed en hier moeten we zuinig op zijn.  Ik ben teleurgesteld over  de reacties van enkele inwoners rondom het Oktoberfeest afgelopen jaar. Zo’n 1000 Ermeloërs hebben een gezellige avond gehad die zonder noemenswaardige incidenten verlopen is. En ja, een evenement brengt soms enige geluidsoverlast met zich mee voor de directe omgeving. Dit is helaas niet altijd te voorkomen.  Het is jammer echter dat enkele omwonenden dit soort evenementen niet gewenst vinden in hun veelal nieuwe woonomgeving. Persoonlijk denk ik dat in een actieve gemeenschap ook dit soort evenementen  in het centrum een aantal keren per jaar er bij horen.  Immers Ermelo moet ook voor de jongere inwoners een aantrekkelijke gemeente zijn en blijven.

Met een korte terugblik op het voorbije jaar komt natuurlijk ook een vooruitblik op het komende nieuwe jaar. In 2017 gaat er weer veel gebeuren. Zo verwachten we dit jaar de laatste fase van De Verbinding af te ronden. Morgenavond bent u van harte welkom op de inloopbijeenkomst in de Dialoog om van de plannen kennis te nemen. De plannen zien er goed uit en  we hopen voor de zomer de vergunningen af te kunnen geven. Ook de herontwikkeling van het landgoed Veldzicht gaat dit jaar  vorm krijgen. De structuurvisie die vooraf gaat aan de feitelijke plannen is klaar en ligt ter inzage. Ook hiervoor  bent u van harte uitgenodigd voor de informatiebijeenkomst op maandag 9 januari a.s.

Dit voorjaar gaat de Raad van Ermelo besluiten nemen over het sportcomplex Calluna en het Huis van Bestuur en Cultuur. Dit vraagt grote investeringen en het is begrijpelijk dat de Raad hiervoor een zorgvuldige afweging wil maken.

Het onlangs verschenen rapport de Kracht van Oost Nederland laat zien dat de Regio Noord Veluwe er prima voorstaat.  Zeker ten opzichte van andere regio’s.  Een van de uitdagingen is het vast houden en laten terugkeren  van  jonge gezinnen naar dit gebied. Ook voor Ermelo is dit een van de grootste uitdagingen. Hiervoor is het beslist noodzakelijk dat er goede voorzieningen zijn. Naast wonen, werken, en een bloeiende middenstand is het hebben van goede sport-, welzijn- en culturele voorzieningen van groot belang.

2017 wordt ook het jaar van de  verkiezingen. Dit krijgt ongetwijfeld veel aandacht in de media. En er blijkt genoeg te kiezen! Eind januari weten we het aantal precies, maar nu al blijkt dat er meer dan 80 partijen mee willen doen. Ik hoop van harte dat de verkiezingen niet  uitlopen op een polariserende campagne  maar dat gekozen kan worden voor inhoudelijkheid  en voor een oplossingsgerichte aanpak van alle uitdagingen anno 2017 en gestemd kan worden op aansprekende politici die hun schouders er met enthousiasme onder zetten.

Dames en heren,

U bent gewend dat ik mijn toespraak kort hou en dat doe ik ook nu.

In het begin van mijn toespraak gaf ik aan stil te willen staan bij een paar willekeurige momenten, deze zijn samen te vatten in een aantal woorden: Veiligheid, tolerantie en leefbaarheid.

Dit is dan ook mijn wens voor u allen.

Ik wens u een veilig, tolerant, leefbaar en een gezegend 2017.  Graag breng ik daar nu met u een toast op uit.

Klik hier voor een impressie van de avond en de nieuwjaarstoespraak.