HOME  |  Actueel in Ermelo  |  Nieuwe ‘woonvisie’ voor Ermelo

Nieuwe ‘woonvisie’ voor Ermelo (15-07-2019)

Dit item is verlopen op 26-08-2019.

In het najaar starten we met het opstellen van een nieuwe woonvisie. In de woonvisie staat hoe wij aankijken tegen onderwerpen als huisvesting voor jongeren en starters, betaalbaar wonen en de beschikbaarheid van woningen voor mensen met een zorgvraag. De woonvisie beschrijft de doelen die de gemeente op korte termijn (3 tot 5 jaar) wil halen. Ook laat het de ontwikkelingen voor de langere termijn (tot 2030) zien.

Behoefte aan nieuw woonbeleid

De huidige woonvisie is in 2014 vastgesteld. De economische ontwikkelingen en woningmarkt zijn nu heel anders dan vijf jaar geleden. Ook zijn er veel wetten en regels op het gebied van wonen en hypotheken aangepast. Deze veranderingen zijn de aanleiding voor een nieuwe woonvisie.

Jouw inbreng is belangrijk

In de woonvisie gaat het niet alleen om de ideeën van de gemeente Ermelo. Daarom betrekken we verschillende partijen bij het opstellen van de woonvisie. Bijvoorbeeld de woningcorporatie en ontwikkelaars van nieuwbouwprojecten. Maar we horen ook graag jouw mening en ideeën. Leden van de gemeenteraad gaan daarom in de week van 16 t/m 21 september de straat op. Ze gaan daar met inwoners in gesprek over het onderwerp ‘wonen’, als onderdeel van het maatschappelijk raadsprogramma. De ideeën die inwoners met de raadsleden delen, nemen we mee bij het opstellen van de nieuwe woonvisie.