HOME  |  Actueel in Ermelo  |  Nieuwe groenvisie voor Ermelo

Nieuwe groenvisie voor Ermelo (28-09-2017)

Dit item is verlopen op 30-11-2017.

Het college heeft de nieuwe groenvisie positief ontvangen. De groenvisie beschrijft hoe er de komende 10 jaar wordt omgegaan met alle vormen van groen in de gemeente. De groenvisie is tot stand gekomen samen met inwoners, organisatie, experts en raadsleden. Hierdoor konden veel belangrijke onderwerpen worden meegenomen. 

De groenvisie bestaat in de kern uit groen dat waardevol is (groenstructuur inclusief waardevolle bomen) en overig groen. Het waardevolle groen wordt beschermd vanuit het principe "nee,behalve". U kunt bijvoorbeeld denken aan groen dat beeldbepalend is voor het dorp of groen met een cultuurhistorische betekenis. Hier wordt alleen iets mee gedaan als dit strikt noodzakelijk is.
Met het niet structurele groen wordt minder streng omgegaan. Een boom kan bijvoorbeeld gekapt of verplant worden, behalve als buren of belanghebbenden goede redenen hebben om dit te voorkomen. Dan spreken we over "ja, behalve".

De groenvisie biedt (juridische) kaders, maar geeft richting aan het groenbewust handelen bij ruimtelijke ontwikkelingen en is uitgangspunt van het beheer van groen voor de gemeente.