HOME  |  Actueel in Ermelo  |  Nieuwe groenvisie in de maak

Nieuwe groenvisie in de maak (16-03-2017)

Dit item is verlopen op 30-04-2017.

De gemeente Ermelo gaat een nieuwe groenvisie opstellen. Hierin worden alle waarden, ambities en speerpunten voor het gemeentelijke groen vastgesteld. De nieuwe groenvisie – en bijbehorend actueel groenbeleid – moet ervoor zorgen dat er in Ermelo ook op de langere termijn voldoende en gezond groen aanwezig blijft.

Maar wat betekent dat nou precies, zo’n nieuwe groenvisie? Denk bijvoorbeeld aan onze herten en wilde zwijnen die wij, maar ook onze bezoekers, erg graag zien, maar liever niet op onze wegen en in onze tuinen. Of aan een prachtige grote boom of oud bosje op een bouwlocatie, koesteren we die of maken we plaats voor iets nieuws? Maar ook hoeveel groen en waar hebben we nodig om hevige regenval te kunnen opvangen of hittestress te kunnen tegengaan? Of hoe zorgen we voor onze bijen en vlinders en andere beschermde planten en dieren? En wie willen er kunnen genieten of gebruik maken van het mooie groen dat Ermelo al jaren bezit en hebben we daar andere vormen of ander groen voor nodig?

Goede kaders nodig

In onze nieuwe groenvisie willen we een samenhangende visie geven op ‘waar staan we nu met het groen?’ en ‘hoe ziet het (openbaar) groen in Ermelo er over 10-20 jaar uit?’. Bestaande plannen dateren uit de periode 2004-2010 en zijn aan herziening toe. Daarnaast spelen er allerlei trends en opgaven in de samenleving die ook van invloed zijn op het groen. Denk daarbij aan duurzaamheid, biodiversiteit, gezonde leefomgeving, klimaat en (bewoners)participatie. Om de juiste keuzes voor het gemeentelijk groen te kunnen maken, zijn goede en actuele kaders nodig.

Samen met u

In maart en april zijn er diverse inloopbijeenkomsten geweest waar u mee kon praten over de te maken groenvisie. U kunt online uw mening geven door de verschillende polls in te vullen. 

Het college van burgemeester en wethouders streeft ernaar om de groenvisie in de zomer van 2017 klaar te hebben.