HOME  |  Actueel in Ermelo  |  Nieuw inkooptraject jeugdhulp 2018-2021

Nieuw inkooptraject jeugdhulp 2018-2021 (26-07-2017)

Dit item is verlopen op 26-09-2017.

De gemeenten in de regio Noord-Veluwe zijn gestart met een nieuw aanbestedingstraject voor het gezamenlijk inkopen van jeugdhulp. Begin dit jaar heeft de gemeente een visie geschreven op de inkoop. Er is door de gemeenten een strategische keuzenota opgesteld. In deze nota zijn de kaders waarbinnen de aanbesteding wordt vormgegeven vastgelegd, voorbeeld hiervan is dat de gemeenten werken met een dynamische aanbesteding. Dat betekent dat aanbieders gedurende een periode van 4 jaar kunnen meedoen, mits zij aan de voorwaarden voldoen. Op deze manier kan optimaal vorm gegeven worden aan de keuzevrijheid.

De gemeenten hebben de verschillende vormen van zorg verder uitgewerkt, zoals begeleiding, pleegzorg of dyslexie. De aanbestedingen op de verschillende vormen van zorg zijn op dit moment open voor inschrijving door zorgaanbieders. Aanbieders die mee willen doen met de aanbesteding kunnen deze vinden op www.tenderned.nl en www.negometrix.nl. Vanaf eind 2017 is duidelijk welke zorgaanbieders de jeugdhulp gaan verzorgen in de gemeenten. De geselecteerde zorgaanbieders starten vanaf januari 2018. Na de inkoop van de jeugdhulp blijven wij aandacht besteden aan het doorontwikkelen van de jeugdhulp. Er is een ontwikkelagenda opgesteld. Deze maakt onderdeel uit van de aanbesteding, Nadat de contracten zijn gesloten gaan we met de aanbieders aan de slag met de thema’s die in deze agenda staan.

Inspraakavonden jeugdhulp

Eind maart zijn er twee bijeenkomsten georganiseerd waarin ouders, jongeren, jeugdhulpinstellingen, lokale teams, huisartsen en scholen met elkaar in gesprek gingen over hoe wij de regionale jeugdhulp in de toekomst verder kunnen verbeteren. Tijdens deze bijeenkomsten hebben de aanwezigen meegedacht over vier onderwerpen:

  • passende zorg;
  • de jeugdige centraal;
  • integrale samenwerking;
  • zorg dichtbij.

Een aantal aandachtspunten die door de aanwezigen is meegegeven zijn verwerkt in de nieuwe aanbesteding van de jeugdhulp. Eén van de eisen is een goede overdracht bij jongeren die 18 worden door het opstellen van een plan waarin duidelijk wordt wat er nodig is als een jongere 18 wordt. Een ander voorbeeld is administratieverlichting voor pleegzorgwerkers. In de aanbesteding is opgenomen dat een hulpverlener zo veel mogelijk naar de jongere toe gaat in plaats van de jongere naar een hulpverlener. Hierdoor wordt een jongere in een vertrouwde omgeving geholpen.

Samenwerking met onderwijs is een punt dat verder opgepakt wordt. Een voorbeeld daarvan is dyslexie waarbij wordt toegewerkt naar een snelle diagnose en behandeling.

Hier zijn we als gemeente al hard mee aan de slag. Het doorontwikkelen van deze punten blijven wij graag met elkaar oppakken.

Wij blijven u informeren via onze website.

In de loop van het jaar kunt u verdere informatie vinden op de website van de 6 gemeenten. Mocht u vragen hebben over de inkoop dan kunt u die stellen via inkoop@harderwijk.nl.