HOME  |  Actueel in Ermelo  |  Mogelijkheden voor Bed & Breakfast verruimd

Mogelijkheden voor Bed & Breakfast verruimd (23-05-2017)

Dit item is verlopen op 23-06-2017.

De gemeente heeft onlangs beleid opgesteld voor het oprichten van een Bed & Breakfast in Ermelo, waarbij de mogelijkheden hiervoor zijn verruimd. De populariteit voor het starten van een Bed & Breakfast in of bij een woning neemt toe, zowel binnen als buiten de bebouwde kom. Maar ook het streven van de gemeente om een breed en kwalitatief hoogwaardig aanbod in de verblijfsrecreatie te realiseren, hebben geleid tot het uitbreiden van de mogelijkheden.

Tot nu toe was er geen gemeentebreed beleid, maar wel een soort vuistregel ontstaan die niet veel ruimte bood voor de start van een B&B. Met de nieuwe beleidsnotitie wordt het mogelijk om bij een woning binnen de gemeente Ermelo een B&B voorziening te realiseren, waarbij wordt gekeken naar voorwaarden van planologische en ruimtelijke aard, maar ook naar relevante wet- en regelgeving op dit gebied. 

De omvang van de B&B dient altijd ondergeschikt te blijven aan de woonfunctie. Er zit ook een maximum aan oppervlakte, aantal kamers en aantal personen aan vast. Onderstaande tabel geeft dit weer:

Binnen de bebouwde kom (percelen kleiner dan 1000m2) Binnen de bebouwde kom (percelen vanaf 1000m2) Buiten de bebouwde kom
Maximaal percentage bruto vloeroppervlakte van de woning 30% 30% 30%
Maximale oppervlakte in de woning, aangebouwde en vrijstaande bijbehorende bouwwerken 80m2  100m2 120m2
Maximaal aantal gastenkamers 2 3 5
Maximaal aantal personen 5 6 10

In de gemeente Ermelo zijn er op dit moment naar schatting zo’n 20 Bed and Breakfasts.

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden maak dan een afspraak met een van de medewerkers van de afdeling Publiekszaken. Zij helpen u graag verder. Maak hiervoor een afspraak via www.ermelo.nl/afspraak of bel met (0341) 56 72 32.