HOME  |  Actueel in Ermelo  |  Mogelijk datalek door gestolen laptop

Mogelijk datalek door gestolen laptop (06-12-2016)

Dit item is verlopen op 31-12-2016.

Onlangs heeft een leverancier, die voor ons werkzaamheden uitvoerde, gemeld dat een laptop van één van hun medewerkers is gestolen. Op deze laptop staan mogelijk gegevens van inwoners en bedrijven van de gemeente Ermelo uit het jaar 2015 – 2016. Deze gegevens zijn gerelateerd aan de uitvoering van de Wet Waardering Onroerende Zaakbelasting (WOZ).

Gemeente Ermelo vindt het heel vervelend dat dit heeft kunnen gebeuren en werkt in overleg met de informatiebeveiligingsdienst voor gemeenten (IBD) en de betrokken leverancier aan een zorgvuldige afhandeling. Ook onderzoekt de gemeente met de leverancier hoe dit heeft kunnen gebeuren en bespreekt de maatregelen die nodig zijn om een dergelijke situatie in de toekomst te voorkomen.

De betrokken leverancier heeft aangifte gedaan bij de politie en een melding bij de informatiebeveiligingsdienst voor gemeenten (IBD). Aanvullend onderzoek heeft helaas geen uitsluitsel gegeven welke informatie op de laptop stond. Er was geen back-up beschikbaar van de gestolen laptop.

Datalek

De gemeente Ermelo kan niet uitsluiten dat gegevens op de laptop door onbevoegden kunnen worden benaderd of dat de gegevens zijn vernietigd en doet daarom melding bij de Autoriteit Persoonsgegevens van een datalek, zoals bedoeld in de Wet bescherming Persoonsgegevens. Het kan gaan om namen, adressen, geboortedata, burgerservicenummers en bedrijfsinschrijvingen.

Informatie en vragen

Via berichtgeving op deze website informeert  de gemeente Ermelo haar inwoners en bedrijven. Hier vindt u ook een lijst met veel gestelde vragen en antwoorden. Voor vragen over de diefstal van de laptop en het mogelijke datalek kunt u contact opnemen met de gemeente Ermelo, via telefoonnummer (0341) 56 73 21.