HOME  |  Actueel in Ermelo  |  Meer grip op woningbouwplannen

Meer grip op woningbouwplannen (15-07-2019)

Dit item is verlopen op 26-08-2019.

Er is een nieuwe beleidsnotitie ‘afweging woningbouwplannen’ vastgesteld. Hierin staat hoe wij de komende jaren kiezen aan welke woningbouwplannen we medewerking geven. Daarmee proberen we meer grip te krijgen op de woningbouw in de gemeente. Het gaat dan om omvang, invulling en de termijn waarop bouwplannen worden uitgevoerd.

Nieuwe keuzes en aanpak nodig

Elk half jaar onderzoeken we hoe onze gemeente er voor staat qua woningbouwplannen. In de afgelopen jaren zijn er meer dan voldoende woningbouwplannen voorbereid. Maar toch is er iets minder gebouwd dan mogelijk was. Ook sluit de invulling van de plannen niet helemaal aan bij de wensen van de gemeente. Er zijn meer dure koopwoningen dan gewenst, terwijl het aantal sociale woningen (huur en koop) achterblijft. Daarnaast verwachten we dat het aantal huishoudens de komende jaren blijft toenemen. Daarmee stijgt ook de behoefte aan woningen. Deze conclusies zijn reden voor de nieuwe beleidsnotitie.

Sturing op woningbouwplannen

Het nieuwe afwegingskader gebruiken we om te bepalen of een woningbouwplan past bij de doelstellingen van de gemeente. Initiatiefnemers moeten op vaste momenten hun plannen voor woningbouw indienen. De focus ligt op plannen die op korte termijn uitgevoerd kunnen worden. Ook moeten de woningbouwplannen een extra waarde hebben voor de inwoners en voldoen aan het lokale en provinciale beleid. In de komende maanden informeren we alle initiatiefnemers van woningbouwplannen over de nieuwe werkwijze.