HOME  |  Actueel in Ermelo  |  Lintjesregen in Ermelo

Lintjesregen in Ermelo (26-04-2019)

Dit item is verlopen op 07-06-2019.

Op vrijdag 26 april reikte burgemeester André Baars, ter gelegenheid van de verjaardag van koning Willem-Alexander, zes Koninklijke onderscheidingen uit. De gedecoreerden kregen de onderscheiding voor hun jarenlange, belangeloze inzet voor de maatschappij.

De onderscheidingen werden uitgereikt aan:

De heer J. Heres Lid in de Orde van Oranje-Nassau
De heer R.W. van Eijle      Ridder in de Orde van Oranje Nassau
De heer A. van Santen Lid in de Orde van Oranje-Nassau
De heer E.J. Renden Lid in de Orde van Oranje-Nassau
De heer H. Bakker Lid in de Orde van Oranje-Nassau
De heer M. de Zwaan Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer J. Heres

De heer Heres (60) is werkzaam als lid van het college van bestuur van de Jacobus Fruytier scholengemeenschap te Apeldoorn. Van 1986 tot 1999 was hij lid van het schoolbestuur van Basisschool Augustinus te Ermelo, en nauw betrokken bij de oprichting van de school. Toen er in 2011 problemen ontstonden, is hij opnieuw toegetreden tot het bestuur als toezichthoudend bestuurder. Vanaf 1991 tot heden is de heer Heres penningmeester van de Gereformeerde Gemeente Ermelo. Hij is tevens diaken. Daarnaast is hij betrokken geweest bij de plannen tot verbouw van het kerkgebouw, initieerde hij de collectemunten en was hij hulpouderling. Sinds 1996 is hij bestuurslid en voorzitter (sinds 1997) van de SGP, afdeling Ermelo. Daarnaast is hij sinds 2013 bestuurslid van de Stichting Woonzorg te Ermelo. De stichting beheert het appartementencomplex Anewende ten behoeve van ouderen en zorgbehoeftigen van de Gereformeerde Gemeente Ermelo. Ook is de heer Heres al sinds 2013 penningmeester van de Stichting SchuldHulpMaatje te Ermelo. De stichting biedt hulp aan mensen met financiële problemen.

De heer R.W. van Eijle

De heer Van Eijle (64) werd in 2018 bij zijn defungeren als raadslid al benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Hij trad in 1987 als directeur in dienst bij de Stichting De Akker is de Wereld, nu de Stichting Open Doors. Deze functie vervulde hij tot 2000. De stichting zet zich in voor vervolgde christenen in de hele wereld. Van 2000 tot 2002 was hij als directeur van het partijbureau van de ChristenUnie werkzaam. Ook vertegenwoordigde hij de CU in het Netherlands Institute for Multiparty Democracy. Hierna ging hij als wethouder van de gemeente Ermelo aan de slag. Deze functie vervulde hij van 2002 tot 2005. Van 2005 tot 2010 was hij vervolgens werkzaam als directeur van de Stichting Dorcas Hulp Nederland, waar hij heeft bijgedragen aan de groei van de stichting. Van december 2010 tot augustus 2018 werkte de heer Van Eijle als directeur van World Vision Nederland. World Vision is een evangelische hulporganisatie die wereldwijd actief is. Hij zette zich met name in op het terrein van fondsenwerving. Van 2001 tot 2006 was de heer Van Eijle voorzitter van de Stichting Open Doors. Tussen 2010 en 2017 werkte hij als bestuurslid van de Stichting Samenwerkende Hulporganisaties/Giro 555. Sinds 2017 is hij bestuurslid van de Stichting Schapedrift te Ermelo. De stichting ontplooit een schaapskooi.

De heer A. van Santen

De heer Van Santen (85) is al sinds 1968 vrijwilliger bij de Oude Kerk van de Hervormde Gemeente Ermelo. Ook was hij diaken. Daarnaast was hij betrokken bij de start van de boeldag voor de restauratie van de kerk. Ook maakte hij o.a. houten garages, boerderijen en poppenhuizen ten bate van de verloting tijdens de boeldag. Verder verrichtte hij hand-en-spandiensten. Nu zorgt hij voor het uitvergroten en printen van de liturgie voor slechtzienden en kerkgangers die niet aanwezig kunnen zijn bij de diensten. Sinds 1980 is de heer Van Santen ook vrijwilliger bij DVS'33 te Ermelo. Hij was daar kantinemedewerker, assistent-beheerder en consul voor DVS'33, FC Horst en .EFC'58. Daarnaast heeft hij tijdens een verbouwing een bar getimmerd. Nu verzorgt hij de materiaaluitgifte bij trainingen en brengt hij affiches rond in het dorp als het eerste elftal speelt. Van 2015 tot 2017 was hij vrijwilliger bij en bestuurslid (2005-2017) van de PCOB-afdeling Ermelo. Hij hield zich met name bezig met de huisvesting van en de zorg voor ouderen in de gemeente. Doordat hij bijeenkomsten bezocht van de Samenwerkende Bonden van Ouderen in Gelderland bleef hij op de.hoogte van de laatste ontwikkelingen. Verder zet hij jaarlijks een fietstocht uit in de omgeving.

De heer E.J. Renden

De heer Renden (58) is eigenaar van Evert Renden Administratie te Ermelo. Al sinds 1977 is hij vrijwilliger bij voetbalclub FC Horst te Ermelo. Betrokkene was/is vicevoorzitter, voorzitter en secretaris van het hoofdbestuur, secretaris en voorzitter van het jeugdbestuur, hoofd van de Activiteitencommissie, wedstrijdsecretaris voor de jeugd, jeugdtrainer, jeugdleider, scheidsrechter, begeleider van het G-team en lid van de redactie van het clubblad. Daarnaast verricht hij allerlei hand-en-spandiensten en organiseert hij de jeugdkampen en diverse evenementen. Vanaf 2008 tot heden is de heer Renden organisator van de muziekquiz te Ermelo. Hij organiseert .vier keer per jaar een muziekquiz in de lokale horeca en de voetbalkantine van FC Horst.In 2018 was hij lijstduwer van BurgerBelangen in Ermelo bij de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018. Daarnaast is hij sinds 2013 collectant voor het longfonds.

De heer H. Bakker

De heer Bakker (66) is werkzaam als zelfstandig architect. Van 1986 tot 1993 was hij voorzitter van de technische commissie van de Hervormde Diaconie Ermelo. Sinds 2014 is hij daar lid van de financiële commissie. Van 1995 tot 2010 was hij voorzitter en secretaris van de Buurtvereniging Horst & Telgt te Ermelo. Hij slaagde erin een aantal organisaties te laten fuseren. Hieruit ontstond de buurtvereniging. Daarnaast is hij sinds 2002 secretaris van de Stichting Oogstfeest Horst en Telgt te Ermelo. Het feest trekt circa vijfduizend bezoekers. Ook is de heer Bakker sinds 2004 secretaris (2004-2018) en bestuurslid (2018-heden) van de Vereniging Ons Huis te Ermelo. De vereniging beheert een verenigingsgebouw en een sportveld in de buurtschappen Horst en Telgt. Het verenigingsgebouw fungeert ook als buurthuis. Daarnaast organiseert de vereniging religieuze en culturele activiteiten. De heer Bakker heeft in grote mate bijgedragen aan de verbouwing in 2011. Vanaf 2015 tot heden is hij voorzitter van de Steunvereniging School met de Bijbel Horst en Telgt te Ermelo. Ook is hij lid van de Bouwcommissie.

De heer M. de Zwaan

De heer De Zwaan (56) is werkzaam als monteur bij netbeheerder Liander te Ermelo. Van 1983 tot december 2018 was de heer De Zwaan lid van de vrijwillige brandweer, post Ermelo, onderdeel van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland. Hij fungeerde als bevelvoerder.