HOME  |  Actueel in Ermelo  |  Lintjesregen 2018

Lintjesregen 2018 (27-04-2018)

Dit item is verlopen op 31-05-2018.

Op donderdag 26 april reikte burgemeester André Baars, ter gelegenheid van de viering van de verjaardag van Zijne Majesteit koning Willem-Alexander, vijf Koninklijke onderscheidingen uit.

De onderscheidingen werden uitgereikt aan:

Ze werden allemaal benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Mevrouw Bolijn-Santema (76) was van 1996 tot 2016 chauffeuse en bestuurslid van de Buurtbusvereniging Ermelo. Van 1997 tot heden is zij gastvrouw bij dagbesteding De Baanveger, Stichting Welzijn Ouderen. Ook is zij vanaf 2007 vrijwilliger bij de Kanovijver waar zij onder andere de kassa bemant. Sinds 2014 is mevrouw Bolijn cursusleider van de Kookcursus bij Welzijn Ermelo. Daarnaast werkt zij van 2016 tot heden als vrijwilliger bij de Kledingbank Ermelo. Deze stelt inwoners van Ermelo, die leven op bijstandsniveau of daaronder, in de gelegenheid tegen een kleine vergoeding kleding te kopen.

De heer Jonker (72) is tot aan zijn pensionering in 2007, hoofd van het kerkelijk bureau van de Hervormde Gemeente Ermelo geweest. Van 1982 tot 2001 was hij secretaris van de Verenigde Veluwse Koren (VVK).
Vanaf 2001 tot 2014 was hij actief en toegewijd lid waarbij hij allerlei hand- en spandiensten verrichtte. Daarnaast is hij van 2014 tot heden bestuurslid(vicevoorzitter) van de VVK. De VVK omvat 4 zelfstandige zangkoren uit Hulshorst, Hierden, Ermelo en Putten, die optreden in traditionele Veluwse klederdracht. De koren gaven vele concerten, werkten mee aan radio- en tv-uitzendingen, maakten buitenlandse concertreizen en cd’s en lp’s. Decorandus organiseerde o.a. een concertreis naar Canada.
Van 2002 tot heden is hij bestuurslid (penningmeester) van de Coöperatieve Uitvaartvereniging De Varenhof in Ermelo, waarbij hij onder andere verantwoordelijk is voor personeelszaken. Tevens is hij voorzitter van de Raad van Commissarissen van de Ermelose Uitvaartverzekering. De heer Jonker is sinds 2007 chauffeur bij autobedrijf Schouten BV te Ermelo, sinds zijn pensionering verricht hij hier op vrijwillige basis chauffeursdiensten. Daarnaast is hij vanaf 2009 chauffeur op de buurtbus. Van 2010 tot 2014 is hij ouderling-scriba geweest bij de Hervormde Gemeente Ermelo. Daarnaast is hij vanaf 2016 vrijwilliger bij de Stichting Zorggroep Noordwest Veluwe.

De heer Schuurman ( 64) is werkzaam als docent en decaan bij het Christelijk College Groevenbeek in Ermelo.
Van 1990 tot 2016 was hij initiator en voorzitter van de Stichting Natuur- en MilieuPlatform Ermelo. Deze stichting streeft ernaar om activiteiten te coördineren en te bundelen op het gebeid van natuur- en milieugroeperingen binnen de gemeente Ermelo. Tevens was hij vormgever van de gemeentelijke boomfeest-/plantdag. Daarnaast was hij samensteller en uitvoerder van jaarlijkse lezingen en informatieprogramma’s op het gebied van natuur- en milieueducatie voor volwassenen.
Van 2000 tot 2016 was hij vrijwilliger bij Stichting Altra Alteria te Putten/Ermelo. De heer Schuurman verzorgde sterrencursussen voor jongeren en later ook voor volwassenen. Van 2010 tot 2016 is de heer Schuurman vrijwilliger bij de Stichting Schapendrift. Deze stichting organiseert informatiemarkten en lezingen voor groepen volwassenen met daarbij wandel- en fietsexcursie in het bos- en heidegebied rond de Schaapskooi.

Mevrouw Schuurman (65) is werkzaam als maatschappelijk werker bij MEE Veluwe. Dit is een instantie voor mensen die vanwege hun kwetsbaarheid of beperking moeilijk meekomen in de samenleving. Sinds 1990 is zij secretatis en vrijwilliger bij de scholeneducatie van Stichting Natuur- & Milieuplatform Ermelo. Deze stichting streeft ernaar om activiteiten te coördineren en te bundelen op het gebied van natuur – en milieugroeperingen binnen de gemeente Ermelo. Zij heeft diverse schoolprojecten georganiseerd om de jeugd meer bij de natuur te betrekken. Vanaf 2000 tot heden is zij vrijwilliger en lector bij GGZ Centraal, afdeling Dienst Geestelijke verzorging in de Lucaskerk. Zij is secretatis van de kerkenraad, begeleider van cliënten en gastvrouw.

De heer De Wilde (80) is tot zijn pensionering werkzaam geweest als sportleraar bij Christelijk College Nassau-Veluwe in Harderwijk. Van 1980 – 2010 was hij vrijwilliger en vice(voorzitter) van de Commissie van Opleidingen van de KNSB te Amersfoort. Hij heeft diverse functies bekleed, o.a. als trainer, opleider, begeleider, ontwikkelaar, cursusleider, examinator, vertegenwoordiger NOC*NSF, animator, stimulator, manager, evaluator, programmabeheerder, taalanalist en studieadviseur. Hij was docent op diverse vlakken en gaf schaatsles. Daarnaast was hij verantwoordelijk voor de controle van de ijsbanen. Verder is hij benoemd als Lid van Verdienste.
Van 1991 tot 2010 was hij vrijwilliger bij de Opstandingskerk in Ermelo. Hij fungeerde als ouderling en was lid van de kerkenraad. Van 2000 tot 2010 was hij vrijwilliger bij het zwembad ’s Heerenloo. Hij gaf zwemles aan ouderen en mensen met een beperking. Sinds 2008 is hij vrijwilliger bij Stichting Molen de Koe. Sinds 2012 is hij lid van de cliëntenraad (locatie Amaniet) en van de centrale cliëntenraad bij de Stichting Zorggroep Noordwest-Veluwe, afdeling Ermelo. Daarnaast verricht hij diverse activiteiten t.b.v. de bewoners. Ook is hij tot op heden vrijwilliger bij de Maranathakerk. Hij is verantwoordelijk voor het bijhouden en onderhouden van de gedachteniswand en doopwand.