HOME  |  Actueel in Ermelo  |  Leefbaarheid in Ermelo wordt als positief ervaren

Leefbaarheid in Ermelo wordt als positief ervaren (28-10-2019)

Dit item is verlopen op 30-11-2019.

Elk jaar maken wij een rapport over onze taken in zorg, welzijn en ondersteuning aan de inwoners. Dit heet de Trendrapportage Sociaal Domein. In het rapport staan niet alleen cijfers. Het verhaal over en van de inwoner staat voorop. Inwoners, instanties en professionals vertellen hoe ons beleid in de praktijk werkt, en welke dilemma’s er zijn.

Leefbaarheid in Ermelo

In Ermelo werken veel vrijwilligers. Ook krijgen veel mensen hulp van buren. Er zijn veel activiteiten voor en door inwoners.  Er worden meer kwetsbare mensen in de wijken. Dit komt omdat mensen minder snel in een zorginstelling komen wonen. Het blijft belangrijk om aandacht voor deze groep mensen te hebben.

Mantelzorg en ouderen

Een groot deel van de inwoners (ongeveer 2 op de 5) zorgt voor een naaste. In Ermelo zijn steeds meer oudere mensen. Ook de mantelzorgers worden ouder. Oudere mensen hebben vaker een zorgvraag dan jongere mensen. Ook hebben zij minder mensen om zich heen waar ze op terug kunnen vallen. Toch vinden de meeste ouderen dat zij zichzelf nog goed redden. Het gebruik van Wmo-hulp stijgt. Zo wordt er vaker hulp bij het huishouden aangevraagd. Ook is er meer vraag naar dagbesteding en scootmobielen. De meeste inwoners die ondersteuning vanuit de Wmo krijgen, is ouder dan 65 jaar.

Ondersteuning van jongeren

Steeds meer jongeren krijgen hulp voor psychische problemen. Ook de hulp bij gezinnen of jongeren thuis neemt toe. De hulp aan jongeren die niet thuis wonen, neemt juist af.  Het gaat dan bijvoorbeeld om jongeren die in een zorginstelling wonen. We zetten zoveel mogelijk in op hulp thuis, en dat lijkt te lukken. Jongeren in
Ermelo gaan vaker voortijdig van school, vooral op het MBO. De overheid wil dat iedereen een schooldiploma haalt, waarmee er een goede kans op werk is. Dit blijkt niet voor iedereen haalbaar te zijn.

Inkomen en werk

Hoewel het steeds beter gaat met de economie, is het voor mensen met een laag inkomen toch moeilijk om de inkomenssituatie te verbeteren. Er is wel veel vraag naar werknemers. Maar het werk past niet altijd bij de mensen die werk zoeken. Hier moet aandacht voor blijven.

Meer gedetailleerde informatie vind je in de trendrapportage sociaal domein Ermelo 2019.