HOME  |  Actueel in Ermelo  |  Kunst en spelen in het centrum

Kunst en spelen in het centrum (25-10-2016)

Dit item is verlopen op 25-11-2016.

De grote make-over van het centrum van Ermelo is een feit. Op dit moment worden de laatste puntjes op de ‘i’ gezet. Rondom een aantal lantaarnpalen wordt nog een bankje geplaatst. Ook komen er watertappunten op het Raadhuisplein en het Molenaarsplein. Bovendien is er straks weer een eigen plek voor de leugenbankjes.

Kunstobjecten & spelen

Er zijn ideeën om het centrum en de centrumroute van De Verbinding tot aan het NS-station nog aantrekkelijker te maken. Denk bijvoorbeeld aan kunst- of speelobjecten en een waterelement op het Raadhuisplein. Aan MTD Landschapsarchitecten is gevraagd een ontwerp voor het waterelement te maken. Een werkgroep is bezig met de uitwerking van een voorstel, onder meer op basis van de voorstudie beeldende kunst in het Masterplan Centrum, de ideeën van inwoners, ondernemers, Klankbordgroep Burgervisie Centrum, jonge Ermeloërs en leden van de gemeenteraad. Er wordt gekeken naar het herplaatsen van bestaande kunstobjecten, het toevoegen van kunst als speelobject en aanvulling met nieuwe kunstobjecten.  

Informatie over de plannen

Het voorstel voor herplaatsen van kunstobjecten, kunst en spelen in de Stationsstraat en het ontwerp voor het waterelement worden afgestemd met het college van burgemeester en wethouders. Vervolgens worden inwoners en ondernemers uit het centrum en andere betrokkenen en belanghebbenden geïnformeerd over de plannen. Ideeën en mogelijkheden voor nieuwe kunstobjecten in het centrum komen op een later moment aan bod.