HOME  |  Actueel in Ermelo  |  Komt u ook kijken naar de concept-groenvisie?

Komt u ook kijken naar de concept-groenvisie? (30-08-2017)

Dit item is verlopen op 13-09-2017.

De nieuwe groenvisie met bijbehorende groenbeleid begint vorm te krijgen. Mede dankzij uw inbreng bij de bijeenkomsten van afgelopen voorjaar en de online vragenlijsten! De koers die we met het groen willen gaan varen willen we met u delen. We presenteren daarom voor alle inwoners van de gemeente Ermelo de hoofdlijnen hiervan op dinsdag 12 september. Tussen 16.30 en 20.00 uur bent u welkom voor een korte doorlopende presentatie van het plan en de nieuwe groenkaarten.

Op de kaarten staat al het groen dat van grote betekenis is voor het groene karakter van ons dorp, de buurtschappen en het buitengebied. Dit zogenaamde structuurgroen willen we als gemeente in elk geval duurzaam in stand houden en verder ontwikkelen zodat er robuuste, aaneengesloten groene structuren van goede kwaliteit ontstaan. Bij dit groen nemen wij als gemeente vooral het voortouw en zoeken samenwerking waar mogelijk. Het groen daarbuiten, het zogenaamde leefomgevingsgroen, is meer van belang op buurt- en straatniveau. Hier laten we ons graag meer door u leiden en stimuleren we ontwikkelingen en initiatieven vanuit de Ermelose samenleving.

Ook willen we meer inzetten op:

  • bewegen en ontspannen in het groen,
  • benutten van groen voor opvang van regen,
  • stimuleren van biodiversiteit
  • hergebruik van het maai- en snoeiafval uit het groen.

De groenvisie is gekoppeld aan zes thema’s: identiteit, gezondheid, biodiversiteit, klimaat & duurzaamheid, participatie & leefbaarheid en economie. Het beleidsdeel gaat met name over het groen van de gemeente: openbaar groen, landschappelijke elementen, heide, natuurterreinen en onze bossen.

Wij nodigen u van harte uit om te lopen en u verder te laten informeren.

  • Datum: dinsdag 12 september
  • Plaats: zaal 9, De Dialoog, Raadhuisplein 4, Ermelo
  • Tijd: 16.30 - 20.00 uur

De bij de inloopbijeenkomst verzamelde en gebundelde gegevens gebruiken we bij het verder uitwerken van de groenvisie. Het streven is om eind 2017 de groenvisie en het groenbeleid bestuurlijk vast te stellen.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Edith Ipenburg (0341) 56 74 88 of Dick Saaltink (0341)56 72 37.