HOME  |  Actueel in Ermelo  |  Klankbordgroep voor toekomst Oude Telgterweg (westelijk deel)

Klankbordgroep voor toekomst Oude Telgterweg (westelijk deel) (06-12-2016)

Dit item is verlopen op 31-12-2016.

De gemeente Ermelo is met direct betrokkenen zoals bewoners, ondernemers en de wijkvereniging in gesprek over de toekomstplannen van de Oude Telgterweg. Daarvoor is een klankbordgroep samengesteld. Op woensdag 7 december wordt de eerste klankbordgroepbijeenkomst georganiseerd.

De gemeente is momenteel bezig met het inventariseren van verschillende varianten voor aanpassing van de Oude Telgterweg en voert daartoe een aantal onderzoeken uit. Tijdens de bijeenkomst kunnen onder meer de concepten worden bekeken.

Van 30 naar 50 km

In het Gemeentelijk Verkeer- en Vervoersplan (GVVP) is onder meer door de gemeenteraad bepaald dat een aantal wegen, waaronder de Oude Telgterweg (het deel tussen de spoorovergang en de Volenbeekweg) van 30 naar 50 km per uur gaan. Het vrachtverkeer gaat nu veelal via de Hamburgweg (N303), Harderwijkerweg en Oude Telgterweg richting Kerkdennen en vice versa. Door dit deel van de Oude Telgterweg aan te passen naar een 50 km-weg, verbetert de doorstroming.

Aanpassingen

Voor het gebied Oude Telgterweg - spoorlijn - Watervalweg worden momenteel diverse opties onderzocht voor de inrichting van dat terrein. De voorstellen en opties worden aan de Klankbordgroep voorgelegd. Mede aan de hand van de resultaten van de bijeenkomst gaat de gemeente de verschillende varianten uitwerken. De varianten hebben nu nog een verkennend karakter en geen definitieve status. Pas na het overleg met de klankbordgroep en een inhoudelijke verfijning worden de varianten aan het gemeentebestuur voorgelegd.