HOME  |  Actueel in Ermelo  |  Keuze aan gemeenteraad voor versie grafmonument

Keuze aan gemeenteraad voor versie grafmonument (10-02-2020)

Dit item is verlopen op 29-02-2020.

De gemeenteraad heeft het college van burgemeester en wethouders gevraagd een grafmonument te plaatsen bij het verzamelgraf op de begraafplaats Koningsvaren. Het college legt hen zes versies voor waaruit zij een keuze maken.

In het verzamelgraf herbegraven we stoffelijke resten uit geruimde graven. Eind 2012 gaf de gemeenteraad aan een grafmonument te willen, met gedenkplaatjes met daarop de namen en geboorte- en overlijdensdata van de herbegravenen.