HOME  |  Actueel in Ermelo  |  Keurmerk Veilig Ondernemen Kerkdennen/Veldzicht verdwijnt zonder uw hulp!

Keurmerk Veilig Ondernemen Kerkdennen/Veldzicht verdwijnt zonder uw hulp! (24-05-2016)

Dit item is verlopen op 24-06-2016.
bedrijventerreinen

De gemeente Ermelo, de Bedrijvenkring Ermelo (BKE) en de Ondernemersvereniging Ermelo (OVE) hebben zich op het terrein van collectieve beveiliging verenigd in de Stichting Collectieve Beveiliging Ermelo. Samen met de politie en de brandweer werken wij samen om de bedrijventerreinen Kerkdennen en Veldzicht "schoon, heel en veilig" te krijgen en te houden. Dit doen wij samen met het bedrijf Securitas.

KVO-B certificaat

In 2014 hebben wij voor de beide bedrijventerreinen het certificaat KVO-B verkregen. Op basis van dit certificaat kunnen de ondernemers op deze bedrijventerreinen korting krijgen op hun verzekeringspremies. Om dit certificaat te behouden zijn wij nu het proces ingegaan voor hercertificering. De werkgroep KVO-B bestaande uit de leden van het bestuur van de Stichting Collectieve Beveiliging, politie en brandweer leveren hierbij praktisch alle inspanningen om het certificaat te behouden, maar we hebben ook uw mening over het bedrijventerrein nodig!

Enquête

Op dit moment hebben we onvoldoende respons ontvangen op de enquête en zijn er vanuit beide bedrijfsterreinen nog ondernemers nodig die even de enquête in willen vullen. Halen we binnen nu en twee weken niet het benodigde aantal, komt het Keurmerk Veilig Ondernemen voor Veldzicht en Kerkdennen te vervallen.

Daarom het verzoek, mocht u het nog niet hebben gedaan, de enquête in te vullen.