HOME  |  Actueel in Ermelo  |  Kadernota 2018

Kadernota 2018 (06-06-2017)

Dit item is verlopen op 31-07-2017.

Het  college van burgemeester en wethouders heeft de Kadernota 2018 opgesteld. In deze nota staan alle voornemens voor 2018 en verder, zodat een goede afweging gemaakt kan worden hoeveel geld er aan elk voornemen uitgegeven mag worden en hoe dat financieel gedekt kan worden. De Kadernota 2018 is nodig om de meerjarenbegroting 2018-2021 op te kunnen stellen. 

In de Kadernota wordt een groot aantal financieel-technische uitgangspunten vastgesteld, zoals ontwikkelingen van loon, prijzen, indexering (inflatie), rente en grondbeleid. Dit jaar zijn er op verzoek van de gemeenteraad ook een aantal grote strategische onderwerpen aan toegevoegd. Te denken valt aan sportcomplex Calluna, Huis voor Bestuur en Cultuur, Bedrijventerrein Kerkdennen en Vitale Vakantieparken. Omdat deze projecten veel geld kosten wordt voorgesteld om dit zoveel mogelijk te betalen uit de reserves en door een extra belastingverhoging.

De nota gaat ook in op de wijzigingen in de forensen- en toeristenbelasting. Beide gaan voor het eerst na jaren met 5% omhoog, ter compensatie op de inflatie. Daarnaast wordt het forfaitair tarief voor de toeristenbelasting afgeschaft. De OZB voor bedrijven wordt uitsluitend verhoogd met de inflatie.
Op 6 juli besluit de gemeenteraad over de Kadernota 2018.