HOME  |  Actueel in Ermelo  |  Inwoners tevreden over leefbaarheid en veiligheid

Inwoners tevreden over leefbaarheid en veiligheid (02-06-2020)

Dit item is verlopen op 02-07-2020.

Inwoners van Ermelo zijn tevreden over de leefbaarheid en veiligheid in de gemeente. Zij geven de gemeente een 7,7 als rapportcijfer in de in 2019 gehouden veiligheidsmonitor. De veiligheidsmonitor is een onderzoek naar veiligheid, leefbaarheid en slachtofferschap. Er hebben 952 inwoners aan het onderzoek meegedaan. In 2013 hielden we de veiligheidsmonitor voor het laatst in Ermelo.

Van de ondervraagde inwoners geeft 43% aan (heel) tevreden te zijn over de gemeente als het gaat om leefbaarheid en veiligheid. Landelijk is dit 41%. Ruim 36% van de inwoners geeft wel aan een of meerdere vormen van overlast te ervaren. Er is vooral overlast van hondenpoep en verkeer. Vooral te hard rijden moet als eerste aangepakt worden. Het aantal inwoners dat persoonlijk slachtofferschap heeft ervaren is gedaald van 17% naar 10%.
  
De resultaten uit de veiligheidsmonitor worden gebruikt in het Integraal Veiligheidsbeleid 2020‐2024. Daarin worden de prioriteiten op het gebied van veiligheid voor de komende jaren worden bepaald.