HOME  |  Actueel in Ermelo  |  Iedereen doet mee

Iedereen doet mee (08-05-2018)

Dit item is verlopen op 20-06-2018.

De gemeente Ermelo vindt het belangrijk dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt zoveel mogelijk meedoen in de maatschappij. Het gaat bijvoorbeeld om langdurig werklozen, mensen met een taalachterstand, mensen met een beperking of mensen met een bijstandsuitkering. Het is één van de actiepunten binnen het thema “Iedereen doet mee” uit de sportvisie  “Heel Ermelo Beweegt 2017”. 

Sporten geeft kansen

Deelnemen aan sport- en beweegactiviteiten kan helpen om meer aansluiting te vinden bij de maatschappij. Ook helpt het bij het vinden van een baan, vrijwilligerswerk of meer sociale contacten. Het college stelt daarom aan de gemeenteraad voor om het in de Kadernota 2019 opgenomen bedrag van € 25.000,00 beschikbaar te stellen.

Met dit geld willen we een plan van aanpak maken, samen met sport(verenigingen), sociale partners, onderwijs en andere maatschappelijke organisaties. Verenigingen en sportclubs hebben vaak een groot netwerk van sponsoren en potentiële werkgevers. Door gebruik te maken van dit netwerk, is de kans op het vinden van (betaald) werk groter. Het geeft werkzoekenden meer kansen op de arbeidsmarkt.

Meedoen?

Naar verwachting voeren we na de zomer de eerste gesprekken met deelnemende organisaties, voor een gezamenlijk plan van aanpak. Organisaties die willen bijdragen, kunnen contact opnemen met Peter van der Kemp, beleidsmedewerker sport, via (0341) 56 71 56 of p.vanderkemp@ermelo.nl.