HOME  |  Actueel in Ermelo  |  Houd Ermelo schoon, verdien geld voor je club!

Houd Ermelo schoon, verdien geld voor je club! (09-05-2016)

Dit item is verlopen op 03-04-2017.

De gemeente heeft kortgeleden verenigingen en maatschappelijke organisaties informatie gestuurd over het pilotproject Schoon Belonen. Het is een proefproject, waarbij we de hulp van organisaties uit Ermelo inroepen om zwerfafval te bestrijden tegen een financiële beloning. 

Diverse scholen, sportverenigingen, kerken en andere organisaties hebben zich al aangemeld. Maar als u belangstelling heeft, wees dan snel er bij. U kunt nog meedoen! Geef uw (sport)vereniging, school, kerk of organisatie op, want met het inzamelen van kleine petflesjes en blikjes kunt u maar liefst € 1000,00 verdienen! Maatschappelijke organisaties uit Ermelo die mee willen werken, krijgen een minicontainer en afvalzakken voor kleine petflesjes en een minicontainer en afvalzakken voor blikjes. 

Hoe werkt het?

De volle zakken met kleine petflesjes of blikjes brengt u naar het afvalbrengcentrum Kamphorst aan de Rodeschuurderwegje 26-28 in Ermelo. Elke volle zak is € 15,00 waard. De firma Kamphorst registreert de zakken en geeft de hoeveelheid afgeleverde zakken aan de gemeente Ermelo door. Elk halfjaar betaalt de gemeente Ermelo de vergoeding voor de hoeveelheid afgeleverde zakken met ingezamelde petflesjes en blikjes aan de penningmeester van uw maatschappelijke organisatie. De proef loopt tot 1 januari 2018. 

Aanmelden

U kunt zich aanmelden voor het pilotproject Schoon Belonen. Stuur dan een e-mail naar gemeente@ermelo.nl met de naam van uw organisatie, naam van de penningmeester, postadres, postcode en plaats organisatie, e-mailadres, IBAN, afleveradres minicontainers en telefoonnummer contactpersoon. En als u vragen heeft, neem dan contact op met Klaas Braamskamp, beleidsmedewerker milieu van de gemeente Ermelo, k.braamskamp@ermelo.nl of (0341) 56 71 81.