HOME  |  Actueel in Ermelo  |  Hoe bekend is het kindpakket?

Hoe bekend is het kindpakket? (12-03-2019)

Het afgelopen jaar hebben wij veel aandacht besteed aan armoedebestrijding en bestaanszekerheid. Het ‘kindpakket’ is hier onderdeel van. Het kindpakket is een verzameling financiële regelingen voor kinderen die in armoede leven. Ouders kunnen voor bepaalde uitgaven die zij voor hun kind(eren) moeten doen, een tegemoetkoming krijgen van de gemeente. Met deze bijdrage kunnen kinderen toch sporten, naar muziekles gaan, mee op schoolreisje of hun verjaardag vieren.

Evaluatie van de campagne

Het kindpakket is in 2018 met een uitgebreide campagne breed onder de aandacht gebracht. Deze campagne is nu geëvalueerd. Er is nog geen meetbaar resultaat, maar het lijkt er wel op dat het kindpakket meer bekend is bij inwoners. We zien een stijgende lijn bij de aanvragen voor het Jeugdfonds Cultuur en het Jeugdfonds Sport. Ook via de website www.kindpakket.nl zijn aanvragen binnengekomen.
In de komende jaren blijven we aandacht houden voor bestaanszekerheid en hulp bij schulden. We maken nieuwe plannen om te voorkomen dat gezinnen moeilijk oplosbare schulden krijgen.

Meer weten?

De gemeente Ermelo heeft verschillende regelingen voor zorg en ondersteuning. We steunen je ook wanneer je door een laag inkomen of schulden geen geld overhoudt voor activiteiten die voor anderen zo gewoon zijn. Kijk voor een overzicht van alle regelingen en voor het aanvragen ervan op www.ermelo.nl/minimaregelingen of op www.kindpakket.nl. Geen computer bij de hand? Kom dan langs op het gemeentehuis of bel (0341) 56 73 21. We zijn te bereiken op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur.