HOME  |  Actueel in Ermelo  |  Het Leefbaarheidsteam is er voor jou en je buren

Het Leefbaarheidsteam is er voor jou en je buren (15-01-2019)

Dit item is verlopen op 27-02-2019.

Het Leefbaarheidsteam van gemeente Ermelo is er voor de buurten en buurtbewoners van heel Ermelo. De medewerkers van het Leefbaarheidsteam gaan letterlijk de wijken in. Zij vragen inwoners wat er leeft en waar behoefte aan is. Het team ondersteunt goede ideeën en initiatieven om buurten te verbeteren en buren met elkaar te verbinden. In de afgelopen jaren heeft het Leefbaarheidsteam zo al meer dan 100 projecten gedaan, waarbij ‘omzien naar elkaar’ het doel is. 

Initiatieven van buurten

In 2018 werden een paar mooie initiatieven uitgevoerd, waarbij buren samen hun buurt verbeterden. Het Leefbaarheidsteam en Gemeentewerf/ Team Wijkservice ondersteunen dergelijke acties. Bijvoorbeeld door het uitlenen van materiaal.

Ermelodiner

Het Leefbaarheidsteam organiseert jaarlijks een Ermelodiner. Tijdens dit diner ontmoeten mensen uit verschillende wijken en met verschillende achtergronden elkaar. In 2018 bracht dit ruim 50 dorpsgenoten, die elkaar anders nooit zouden ontmoeten, bij elkaar. Het Leefbaarheidsteam organiseert het Ermelodiner samen met Welzijn Ermelo en Stichting Present.

OoKiDo

Een ander project van het Leefbaarheidsteam is OoKiDo, wat staat voor Opa & Oma + Kinderen = Doen! In dit project brengt het Leefbaarheidsteam 55-plussers en gezinnen met kinderen in de basisschoolleeftijd bij elkaar. Het zijn ouderen die eigen kleinkinderen missen en kinderen zonder opa of oma, die samen leuke dingen willen doen. In 2018 heeft het Leefbaarheidsteam drie gezinnen en ouderen aan elkaar gekoppeld. Het team werkt daarbij samen met het ouderenwerk en jongerenwerk van Welzijn Ermelo en met de Zorggroep Noord West Veluwe.

Meer weten, meedenken of idee melden?

Wil je meer weten over deze en andere projecten van het Leefbaarheidsteam? Kijk dan op www.leefbaarheidsteamermelo.nl. Heb je goede ideeën om je buurt te verbeteren, wil je meedenken over het Ermelodiner of je aanmelden voor het project van OoKiDo? Neem dan contact met ons op via info@leefbaarheidsteamermelo.nl