HOME  |  Actueel in Ermelo  |  Help mee aan een veilige jaarwisseling!

Help mee aan een veilige jaarwisseling! (10-12-2019)

Dit item is verlopen op 07-01-2020.

Oud en Nieuw is een sfeervol feest dat we in Ermelo goed vieren. Als gemeente bereiden we ons voor, samen met de politie en brandweer, op een goed verloop van deze avond en nacht. Maar we hebben ook jouw hulp nodig voor een veilige jaarwisseling! Help mee en houd je aan de regels voor vuurwerk, vreugdevuren en carbidschieten.

Vreugdevuren, vuurtonnen en -korven 

Er zijn geen vaste plekken voor het houden van vreugdevuren. Je mag tijdens de jaarwisseling een eigen vreugdevuur stoken maar je moet dit wel van tevoren melden. Ook moet je je houden aan de spelregels.

Stook je vuur in een ton of vuurkorf op je éigen terrein? Dan hoef je dit niet door te geven. Voor het gebruik van vuurtonnen en/of vuurkorven op openbaar terrein is wél toestemming nodig van de gemeente. Het gaat dan om plekken zoals stoepen, pleinen en straten. Door verkeerd gebruik van vuurtonnen kan er namelijk schade ontstaan aan het asfalt. De reparatie hiervan is erg kostbaar.

Meld het maken van vuren via www.ermelo.nl/jaarwisseling. Daar vind je ook de spelregels rondom het maken van sfeervuren.

Carbid 

Wil je het oude jaar uitluiden met carbid? Dat mag, als je dit van te voren meldt en je je aan de spelregels houdt. Denk aan je eigen veiligheid en dat van anderen. Er zijn geen vaste plekken voor het schieten van carbid, maar het mag niet binnen de bebouwde kom.

Meld het carbidschieten via www.ermelo.nl/jaarwisseling. Daar vind je ook de spelregels rondom het schieten van carbid.

Vuurwerk

Je mag vuurwerk afsteken van 31 december 18.00 uur tot 1 januari 02.00 uur. Op andere tijden is het verboden. Vuurwerk mag je dit jaar kopen op 28, 30 en 31 december. Illegaal vuurwerk kopen of afsteken is verboden. Koop vuurwerk daarom altijd bij een winkelier met een geldige vergunning. Dan weet je zeker dat het vuurwerk legaal is. Legaal vuurwerk is te herkennen aan de tekst 'bestemd voor particulier gebruik' op de verpakking.

Kijk voor meer informatie over (het kopen van) vuurwerk op www.ermelo.nl/vuurwerk.

Politie en handhaving controleren

We willen overlast en gevaarlijke situaties zoveel mogelijk voorkomen. Houd je daarom aan de regels als je vuurwerk of carbid afschiet, of een sfeervuur maakt. Team Handhaving controleert op oudjaarsdag actief of iedereen zich aan de regels houdt.