HOME  |  Actueel in Ermelo  |  Groen doen we samen!

Groen doen we samen! (11-09-2018)

Dit item is verlopen op 24-10-2018.

Deze week is er een brochure over de Groenvisie Ermelo verschenen.  De Groenvisie beschrijft hoe we de komende tien jaar omgaan met alle vormen van groen in de gemeente. Dit is opgesteld in overleg met inwoners, organisaties, experts en raadsleden. De brochure geeft de belangrijkste punten van de Groenvisie weer. Het groen in Ermelo is het eerste onderwerp waarover de raad in gesprek gaat in het kader van het maatschappelijk raadsprogramma. 

Groenvisie

Het is prachtig wonen en recreëren in Ermelo. Dit komt mede door het vele groen in de vorm van bossen, heide, bomen, plantsoenen en tuinen. De uitdaging is om het ook zo mooi groen te houden. Bij het opstellen van de Groenvisie hebben we al veel wensen van inwoners en belangenorganisaties in kaart gebracht. Deze wensen zijn door deskundigen en raadsleden vertaald naar een visie en beleid op bossen, heide, landschap, openbaar groen  en bomen.

Wat zijn jouw ideeën?

De komende jaren gaan we aan de slag om het Ermelose groen nog mooier te maken. Hierbij houden we zoveel mogelijk rekening met de wensen van jou als inwoner. Laat het ons weten als je een mooi idee voor het groen in je buurt hebt. Vraag eventueel ook je familie, vrienden en buren om mee te denken. Wil je meehelpen om het groen te onderhouden? Ook dat horen we graag. Laten we samen, met alle inwoners van ons mooie dorp, zorgen voor het groen! Je kunt je ideeën melden bij het Leefbaarheidsteam via info@leefbaarheidsteam.nl of (0341) 56 73 65.

Meer informatie?

Wil je meer weten over de Groenvisie? Meer informatie en de digitale brochure vind je op www.ermelo.nl/groenvisie. Belangstellenden kunnen de papieren brochure Groenvisie ophalen in het gemeentehuis.