HOME  |  Actueel in Ermelo  |  Gladheidbestrijding

Gladheidbestrijding (24-01-2017)

Dit item is verlopen op 31-01-2017.

De gemeente doet haar best om het hele jaar door de wegen en fietspaden binnen de gemeente veilig en goed begaanbaar te houden. In de komende periode zijn we daarop weer extra alert  in verband met de vaak plotseling opkomende gladheid door ijzel, bevriezing en sneeuw.

Aan de hand van gegevens van meetpunten in het wegdek van de Dirk Staalweg, Garderenseweg en Buitenbrinkweg en de informatie van MeteoConsult,  wordt bepaald of er gestrooid gaat worden. De meetpunten geven de waardes aan van onder meer temperatuur, luchtvochtigheid en geleidbaarheid van het wegdek.
Aan de geleidbaarheidswaarde is te zien of er nog voldoende zout aanwezig is op het wegdek.

Uitvoering
De gemeente strooit preventief. Over het algemeen geldt dat er gestrooid wordt vóór het verkeer de weg op gaat. Maar niet alle wegen zijn gelijk. Er zijn provinciale wegen en wegen in eigendom van de gemeente Ermelo.  Het kan hierdoor voorkomen dat de gemeentelijke wegen wel en de provinciale wegen niet worden gestrooid of andersom. Daarnaast strooit de gemeente in eerste instantie alleen hoofd- en doorgaande wegen. Houd hiermee rekening wanneer u in een vorstperiode de weg op gaat. Zie voor strooiroutes www.ermelo.nl/strooiroutes

Eigen verantwoordelijkheid
De gemeente doet er alles aan om de wegen veilig te houden, maar het blijft oppassen. U moet ook zelf de weerberichten goed in de gaten houden en voorzichtig zijn als er wordt gewaarschuwd voor gladheid. Daarnaast hebben inwoners ook zelf een rol bij gladheidsbestrijding. Als iedereen de  stoep voor de eigen woning sneeuw-  en ijsvrij houdt, blijven woonwijken beter begaanbaar voor voetgangers.