HOME  |  Actueel in Ermelo  |  Gezamenlijke persverklaring gemeenten Ermelo, Harderwijk en Nunspeet inzake vliegroutes Lelystad

Gezamenlijke persverklaring gemeenten Ermelo, Harderwijk en Nunspeet inzake vliegroutes Lelystad (29-08-2017)

Dit item is verlopen op 30-09-2017.

De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Ermelo, Harderwijk en Nunspeet hebben kennis genomen van de alternatieve plannen zoals voorgesteld door vliegveld Teuge. De colleges hebben begrip voor de inzet van actie Teuge. De colleges stellen echter vast dat ook de gemeenten Ermelo, Harderwijk en Nunspeet gelegen op de West Veluwe een belangrijke toeristische bestemming vormen met vele campings en fraaie natuurgebieden. Het verleggen van de laagvliegroutes naar de West Veluwe is om die reden niet wenselijk. Daar komt bij dat er opnieuw discussie kan ontstaan met de vliegbewegingen van defensie en de helikopterlandingsplaats Beekhuizerzand.

Daarnaast kan het ontwikkelen van alternatieve routes vertraging opleveren voor de ontwikkeling van vliegveld Lelystad en dat is niet wenselijk. De colleges blijven dan ook inzetten op het handhaven van de routevariant (B+) zoals die is doorgerekend in het milieueffectrapport voor het luchthavenbesluit en als zodanig is vastgesteld door het ministerie.

Overigens blijkt uit navraag bij de provincie Gelderland en het ministerie van Infrastructuur en Milieu dat er op dit moment geen aanleiding is voor het ontwikkelen van nieuwe routes, of aanpassingen op genomen besluiten.