HOME  |  Actueel in Ermelo  |  Geslaagd wijk-werkbezoek West

Geslaagd wijk-werkbezoek West (25-09-2019)

Dit item is verlopen op 30-10-2019.

Het college van burgemeester en wethouders bezoekt elke maand een Ermelose wijk om met inwoners over de buurt te praten. Op dinsdagavond 17 september was wijk West, als eerste, aan de beurt. Het hele college was aanwezig, net als Team Wijkservice, het Leefbaarheidsteam en het bestuur van de wijkvereniging. Zij spraken in de Westerkerk met zo’n 35 wijkbewoners. 

Samen werken aan een betere wijk

Burgemeester Baars en de heer Bosch van de wijkvereniging openden de bijeenkomst door te vertellen over het doel van de avond. Ideeën en initiatieven van bewoners, over de wijk, zijn meer dan welkom. De gemeente en wijkvereniging ondersteunen de bewoners bij het uitvoeren van die ideeën. Deel je ideeën, denk mee en we helpen elkaar voor een betere buurt.

Uitkomsten van de wijkschouw

Na de opening werd de wijkschouw besproken. De schouw is in juni al door de gemeente gedaan, samen met vertegenwoordigers van de wijkvereniging en enkele inwoners. Daar kwamen 41 verbeterpunten uit. Maar liefst 28 van deze punten zijn na de wijkschouw direct afgehandeld door team wijkservice van de gemeente. De overgebleven zaken hebben een langere voorbereiding nodig, of worden opgenomen in projecten. Ook zijn er een aantal verbeterpunten waar de wijkbewoners zelf mee aan de slag gaan.

Klachten en ideeën voor de wijk melden

Aan de inwoners werd uitgelegd dat je een klacht over de openbare ruimte direct door kunt geven. Je hoeft niet te wachten op een wijkschouw. De gemeente heeft een meldpunt dat zowel telefonisch als via de website en app te bereiken is.  Als het gaat om sociaal maatschappelijke vragen en ideeën, kunnen inwoners aankloppen bij het leefbaarheidsteam van Ermelo. Daarop stelde Jolanda Molemaker van het leefbaarheidsteam zich voor. Zij legde uit wat het team voor de wijk kan betekenen.

Tafelgesprekken tussen collegeleden en inwoners

Na het bespreken van de wijkschouw en het meldpunt, werd er in groepjes verder gesproken over onderwerpen uit het wijkplan West. Dit gebeurde aan aparte tafels, waar een collegelid bij aanschoof. De onderwerpen waren: activiteiten in de wijk, ontmoeting, saamhorigheid, leeftijdsbestendigheid en de inrichting van de wijk.

Bij de tafel ‘wijkinrichting’ bleek dat ‘leeftijdsbestendigheid’ een belangrijk onderwerp is. Elke leeftijdscategorie heeft in de wijk iets anders nodig. Hoe kunnen we daar op inspelen? Voor sommige bewoners is het parkeren bij huis een probleem. Hoe gaan we daar mee om?

Bij de tafel ‘ontmoeting’ werd duidelijk dat er in de wijk ook behoefte is aan gezamenlijke activiteiten. Zoals samen koffie drinken, wandelen of musea bezoeken. Dit kunnen bewoners zelf, en samen, opstarten.

Bewoners die bij de tafel ‘saamhorigheid’ zaten, bespraken dat het belangrijk is om je buren te kennen. Dan is er meer sociale controle mogelijk. Bijvoorbeeld bij ouderen, als iemand ziek is of als buren op vakantie zijn. Investeer in je buren voor een betere buurt. Dit is ook één van de onderdelen van het wijkplan dat de wijkvereniging heeft opgesteld.

Geslaagde avond

De avond was geslaagd. Er was veel inbreng van de inwoners en er is veel met elkaar gedeeld. Met de ideeën die op tafel liggen, gaan we samen verder aan de slag.

Het college komt ook naar de andere wijken

Wil je weten wanneer het college jouw wijk bezoekt? Kijk op www.ermelo.nl/wijkwerkbezoeken voor de planning en meer informatie.