HOME  |  Actueel in Ermelo  |  Geslaagd werkbezoek Speuld, Leuvenum en Staverden

Geslaagd werkbezoek Speuld, Leuvenum en Staverden (20-11-2019)

Dit item is verlopen op 29-01-2020.

Het college van burgemeester en wethouders bezoekt elke maand een Ermelose wijk om met inwoners over de buurt te praten. Op dinsdagavond 19 november waren de buurten Speuld, Leuvenum en Staverden aan de beurt. Het college kwam voor het bezoek naar school De Speulderbrink. Ook team wijkservice, het leefbaarheidsteam en het bestuur van de wijkvereniging waren erbij. Zij spraken daar met zo’n 25 inwoners van de wijk.

Opening door burgemeester Baars

Burgemeester Baars opende de bijeenkomst. In het collegeprogramma is opgenomen dat er bezoeken worden afgelegd aan de wijken van Ermelo. Het college en de wijkbewoners gaan in gesprek met elkaar. Initiatieven van burgers worden toegejuicht. Gemeente en buurtvereniging willen helpen bij het uitvoeren van de initiatieven.

Terugkoppeling over de wijkschouw

Op 30 oktober is op de fiets een wijkschouw gedaan. Daar zijn een aantal aandachtspunten uit gekomen. Ook hebben buurtbewoners verbeterpunten gemeld via een formulier op de website van de gemeente Ermelo. Alle punten zijn verzameld en uitgezet bij ambtenaren, in overleg met het verantwoordelijke collegelid.

Waar mogelijk worden aandachtspunten direct opgelost. Sommigen punten worden opgenomen in projecten of in de planning van team wijkservice. Met goede meldingen, overleg en de juiste communicatie probeert team wijkservice op voorhand al veel op te lossen. Meldingen kunnen worden gedaan via de app van de gemeente Ermelo, de website en telefonisch bij het telefonisch informatiepunt (TIP). Het voordeel is dat het systeem voor meldingen een termijn aangeeft waarbinnen de klacht moet zijn opgelost. De overgebleven punten kwamen terug in de gesprekken aan de tafels.

Tafelgesprekken met collegeleden

De inwoners spraken met elkaar en de collegeleden over verschillende onderwerpen die in de buurt spelen. Dit gebeurde in groepen, aan vijf verschillende gesprekstafels:

  • Hans de Haan: vitale vakantieparken/ recreatie
  • Laurens Klappe: wonen
  • Wouter Vogelsang: verkeersveiligheid/ fietsverbindingen/ parkeren
  • Leo van der Velden: grootschalige energieopwekking
  • Aldrik Weststrate: ontmoeten/ verbinding/ sociale cohesie

Afsluiting door de burgemeester

Burgemeester Baars benoemde dat het een interessante avond was, met een gemoedelijke sfeer. Eén van de bestuursleden bedankte het college en gaf aan dat het heel erg op prijs wordt gesteld dat het voltallige college aanwezig was en tijd voor Speuld heeft vrijgemaakt.

Het college komt ook naar de andere wijken

Wil je weten wanneer het college jouw wijk bezoekt? Kijk op www.ermelo.nl/wijkwerkbezoeken voor de planning en meer informatie.