HOME  |  Actueel in Ermelo  |  Geslaagd werkbezoek Horst en Telgt

Geslaagd werkbezoek Horst en Telgt (19-11-2019)

Dit item is verlopen op 31-12-2019.

Het college van burgemeester en wethouders bezoekt elke maand een Ermelose wijk om met inwoners over de buurt te praten. Op dinsdagavond 22 oktober waren Horst en Telgt aan de beurt. Het college kwam voor het bezoek naar Verenigingshuis Ons Huis. Ook team wijkservice, het leefbaarheidsteam en het bestuur van de wijkvereniging waren erbij. Zij spraken daar met zo’n 40 inwoners van de wijk.

Opening door burgemeester Baars

Burgemeester Baars opende de bijeenkomst. Daarna vroegen bewoners het woord en brachten punten onder de aandacht. Een paar van deze punten zijn ook besproken tijdens een eerder overleg met het bestuur van de buurtvereniging. 

Terugkoppeling over de wijkschouw 

Voor het wijkwerkbezoek in Horst en Telgt is er geen wijkschouw gedaan. Wel zijn er verschillende aandachtspunten gemeld tijdens een overleg van gemeenteambtenaren en het bestuur. Deze punten zijn voor zover mogelijk opgelost of beantwoord aan de vragenstellers. Andere punten, zoals bijvoorbeeld parkeren, komen terug in de gesprekken aan de tafels. Ook is gekeken naar eerdere meldingen over de openbare ruimte vanuit Horst en Telgt. Dit waren er ongeveer 60. Vergeleken met andere wijken zijn dat weinig meldingen.

Met goede meldingen, overleg en goede communicatie probeert team wijkservice al veel op te lossen. Een voorbeeld is het voornemen van de gemeente om de speelplaats op de Allerboschweg weg te halen. Bewoners hebben hierover contact gezocht met team Wijkservice. Na overleg en afspraken over onderhoud, kon de speelplaats toch blijven.

Tafelgesprekken met collegeleden

De inwoners spraken met elkaar en de collegeleden over verschillende onderwerpen die in de buurt spelen. Dit gebeurde in groepen, aan vijf verschillende gesprekstafels:

  • Hans de Haan: vitale vakantieparken/ recreatie
  • Laurens Klappe: wonen
  • Wouter Vogelsang: verkeersveiligheid/ fietsverbindingen/ parkeren
  • Leo van der Velden: grootschalige energieopwekking
  • Aldrik Weststrate: ontmoeten/ verbinding/ sociale cohesie

Afsluiting door de burgemeester

Het werd een interessante avond, met af en toe stevige discussies. De bewoners denken kritisch mee en daar zijn we als gemeente heel blij mee. Het viel op dat het college vaak denkt dat zaken wel bekend zijn bij bewoners, maar dat dit niet zo is. Communicatie tussen de gemeente en de wijk blijft dan ook heel belangrijk.

Het college komt ook naar de andere wijken

Wil je weten wanneer het college jouw wijk bezoekt? Kijk op www.ermelo.nl/wijkwerkbezoeken voor de planning en meer informatie.