HOME  |  Actueel in Ermelo  |  Gemeente bestrijdt eikenprocessierups

Gemeente bestrijdt eikenprocessierups (08-06-2016)

Dit item is verlopen op 31-08-2016.

Ook dit jaar wordt de bestrijding van de eikenprocessierups weer opgepakt om de overlast voor de inwoners en bezoekers van de gemeente Ermelo zoveel mogelijk beperkt te houden. De bestrijding gebeurt om gezondheidsrisico’s te voorkomen. De gezondheidsrisico's ontstaan door irritatie van de huid en luchtwegen met de kleine brandhaartjes van de rups. 

Bestrijding

Op plaatsen waar de gemeente overlast verwacht, worden de rupsen bestreden nog voordat de rupsen de vervelende brandhaartjes hebben ontwikkeld. Het bestrijden bestaat uit het wegzuigen van de rupsen. De weggezogen rupsen worden afgevoerd en verbrand in een afvalverbrandingsoven. Op die manier levert de bestrijding het minste overlast op. De gemeente kiest er voor niet te spuiten in verband met de bescherming van kwetsbare andere soorten.

Van rups naar vlinder

De eikenprocessierups is de larve van een nachtvlinder die haar eitjes legt in de toppen van hoofdzakelijk inlandse eikenbomen, waar ze overwinteren. In de maanden mei, juni en juli kan men de behaarde rupsen aantreffen. Deze rupsen gaan ‘s nachts groepsgewijs in processie op zoek naar voedsel (bladeren van de eik). Na een aantal vervellingsstadia zijn de rupsen in juli volgroeid. Na de derde vervelling krijgen de rupsen brandharen. Dit is tussen half mei en eind juni. In juli verpoppen de rupsen zich tot een onopvallende nachtvlinder.

Rupsen melden

Signaleert u de eikenprocessierups? Raak de rupsen niet aan en ga ze niet zelf bestrijden, maar meld de locatie bij de gemeente. U kunt dit telefonisch doen via tel. (0341) 56 73 21 of online. Er is ook een informatieve folder beschikbaar, deze kunt u hieronder downloaden.

Bestrijding niet overal

Niet alles kan tegelijk worden aangepakt. Bij de bestrijding van de rupsen geeft de gemeente prioriteit aan openbaar gebied waar veel mensen komen, zoals recreatie-, speel- en sportgebieden en doorgaande wegen en fietspaden. Niet overal kan even snel worden gereageerd. In rustige gebieden waar de rups weinig overlast veroorzaakt, bestrijdt de gemeente niet. De gemeente voert de bestrijdingsmaatregelen alleen uit bij gemeentelijke bomen. De rupsen op particuliere grond worden niet verwijderd door de gemeente. Dat is uw eigen verantwoordelijkheid.

Nadere informatie

Voor meer gezondheidsinformatie kunt u terecht bij één van de medewerkers van het team Medische Milieukunde van GGD Gelre-IJssel, via tel. (088) 44 33 000 of de website. Op de website van het ministerie van Economische Zaken zijn alle relevante informatie en links over de rups samengevoegd.