HOME  |  Actueel in Ermelo  |  Geheimhouding persoonsgegevens

Geheimhouding persoonsgegevens (20-09-2016)

Dit item is verlopen op 31-12-2016.

Wie mogen uw persoonsgegevens allemaal opvragen? Onder meer instellingen die wettelijke taken uitvoeren hebben hier toestemming voor.

Van alle inwoners van de gemeente Ermelo zijn gegevens opgenomen in de basisregistratie personen (BRP). BRP is de officiële benaming voor de Nederlandse bevolkingsadministratie. Het gaat hierbij niet alleen om adresgegevens, maar bijvoorbeeld ook om  gegevens over een eventueel huwelijk of geregistreerd partnerschap, uw nationaliteit, ouders en eventuele kinderen.

Wie mogen persoonsgegevens opvragen?

Uw gegevens mogen worden opgevraagd door instellingen die wettelijke taken uitvoeren. Bijvoorbeeld, pensioenfondsen, het Centraal Justitieel Incassobureau, de Belastingdienst en het UWV. Ook andere instanties kunnen de gemeente vragen om de over u beschikbare gegevens uit de basisregistratie te verstrekken:

  • Advocaten, curatoren, als zij kunnen aantonen dat ze de gegevens nodig hebben voor een gerechtelijke procedure
  • Organisaties met een maatschappelijke functie, bijvoorbeeld op het gebied van ouderenzorg, jeugdwelzijnswerk of gehandicaptenzorg
  • de Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie (SILA), die de ledenadministratie bijhoudt voor kerkgenootschappen;

De gemeente verstrekt zonder uw toestemming nooit gegevens aan particulieren of  aan commerciële instellingen en bedrijven.

Geheimhouding aanvragen

Wilt u niet dat de gemeente uw persoonsgegevens aan bovengenoemde instanties verstrekt? Dan kunt u de gemeente verzoeken om uw persoonsgegevens geheim te houden. De gemeente verstrekt uw gegevens dan alleen nog aan overheidsinstellingen die ze nodig hebben voor het uitvoeren van hun wettelijke taak. Geheimhouding van uw persoonsgegevens kunt u online, persoonlijk of schriftelijk  aanvragen. Meer informatie vindt u op www.ermelo.nl/geheimhouding.

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Dan kunt u terecht bij één van de medewerkers van de afdeling Publiekszaken, telefoonnummer (0341) 56 71 70. U kunt natuurlijk ook gelijk een afspraak maken via www.ermelo.nl/afspraak.