HOME  |  Actueel in Ermelo  |  Geen danszaal in Nieuw Sportcentrum

Geen danszaal in Nieuw Sportcentrum (18-03-2020)

Dit item is verlopen op 29-04-2020.

Er kan geen multifunctionele danszaal in het Nieuwe Sportcentrum Ermelo komen. De keuze voor een danszaal is uitgebreid onderzocht, maar past niet bij de financiële mogelijkheden van het sportcentrum. Ook geven het coalitieakkoord en de uitgangspunten van de raad geen ruimte voor de uitbreiding met een danszaal.

De kosten voor een danszaal kunnen niet worden gedekt

In 2019 en 2020 hebben we meerdere keren overlegd met Sparta, en zijn er verschillende (her)berekeningen gemaakt. De investeringskosten van een extra danszaal zijn indicatief berekend op 1 miljoen euro. De hieruit volgende jaarlijkse kosten zijn ongeveer € 68.000,00. Deze kosten kunnen door de huur door Sparta en andere verenigingen en organisaties maar voor 40% worden gedekt.

Meer informatie over het Nieuwe Sportcentrum

Het ontwerpteam werkt hard aan het voorlopig ontwerp van het Nieuwe Sportcentrum. Dit zal begin april klaar zijn. Op www.ermelo.nl/nieuwsportcentrum vind je de stand van zaken en de verdere planning.