HOME  |  Actueel in Ermelo  |  Fietsverwijderingsactie bij treinstation

Fietsverwijderingsactie bij treinstation (05-04-2016)

Dit item is verlopen op 13-04-2016.

De gemeente Ermelo gaat van maandag 11 tot en met vrijdag 15 april haar (brom)fietsverwijderingsbeleid toepassen. Volgens het nieuwe (brom)fietsverwijderingsbeleid geldt dat de fietsen in de fietsklemmen geplaatst moeten worden. Fietsen die buiten de klemmen staan, worden verwijderd.

Er is geconstateerd dat er nu veel fietsen verkeerd gestald staan die onnodig hinder veroorzaken. Om de fietsenstalling bij het treinstation in Ermelo vrij te maken van verkeerd gestalde fietsen, gaat de gemeente Ermelo volgende week fietsen die verkeerd gestald staan verwijderen. Fietsen mogen alleen in de klemmen gestald worden. Deze week gaat de gemeente de fietsen buiten de klemmen eerst labelen met een geel waarschuwingslabel, om zo de burger te waarschuwen dat de fiets ook weggehaald had kunnen worden. Zo wil de gemeente zorgen voor een overzichtelijke fietsenstalling die makkelijk toegankelijk is en waar iedereen zijn fiets in kwijt kan.